PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

10991.jpeg
Foto: rawpixel / 123RF
Noskaidrots, kādās jomās Latvijas augstskolās 2017.gadā plānots lielākais valsts budžeta finansēto studiju vietu pieaugums. 

Tas plānots informācijas tehnoloģiju (IT), datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un zinātnes studiju virzienos. 

Kā liecina Augstākās izglītības padomes priekšlikums valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanai 2017.gadā, minētajām IT jomām šogad plānots piešķirt par 193,9 budžeta studiju vietām vairāk nekā pērn, sasniedzot 3594 vietas. Pamatā budžeta vietu skaita pieaugums šajā studiju virzienā paredzēts bakalaura studiju līmenī, kur papildu plānots piešķirt 167 budžeta studiju vietas, informē aģentūra LETA.

Būtisks budžeta vietu skaita kāpums plānots arī veselības aprūpes studiju virzienos - budžeta vietu skaitu paredzēts kāpināt līdz 4831 vietai, kas ir par 136 vairāk nekā pagājušajā gadā. Par 74 budžeta vietām plānots palielināt pieejamās valsts budžeta finansētās studiju vietas šī virziena koledžas līmeņa studiju programmās, par 44 - bakalaura līmeņa studiju programmās, par 34 - maģistra līmenī, tomēr doktora studiju programmas varētu pieredzēt budžeta vietu samazinājumu, to skaitam sarūkot par 16.

Budžeta vietu skaita pieaugums iezīmēts arī tādiem studiju virzieniem kā tulkošana, vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana, dzīvās dabas zinātnes, ģeogrāfijas un zemes zinātnes, fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika, mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna, viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija, kā arī militārā aizsardzība. Šajos septiņos studiju virzienos budžeta vietas vidēji varētu palielināties no 3,8 līdz 23,4 vietām.

Taču 17 studiju virzienus šogad var sagaidīt budžeta vietu skaita samazinājums, lielākais no kuriem iezīmēts izglītības, pedagoģijas un sporta studiju virzienam. Šim virzienam budžeta vietu skaits šogad varētu kristies par 134, pamatā samazinoties bakalaura līmeņa studijās (samazinājums par 100 vietām). Otrs lielākais budžeta vietu skaita samazinājums varētu skart tiesību zinātņu studiju virzienu. Šis virziens tradicionāli ir viens no populārākajiem reflektantu vidū. Tiesību zinātņu studiju virzienā budžeta vietu skaitu plāno samazināt par 82, 78 no kurām ir bakalaura studiju līmenī.

Ar 43 budžeta vietu noņemšanu varētu rēķināties valodu un kultūras studiju, dzimtās valodas studiju un valodu programmu virziens, savukārt ar 34 budžeta vietu zudumu - studiju virziens "Mākslas".

Budžeta vietu skaita kritumu varētu piedzīvot vēl tādi studiju virzieni kā reliģija un teoloģija, vēsture un filozofija, psiholoģija, socioloģija, politoloģija un antropoloģija, ekonomika, informācijas un komunikācijas zinātnes, ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija, enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas, ražošana un pārstāde, arhitektūra un būvniecība, sociālā labklājība, vides aizsardzība, iekšējā drošība un civilā aizsardzība. Šajos studiju virzienos budžeta vietu skaits varētu vidēji kristies no vienas līdz pat 20 vietām.

Tikai vienā studiju virzienā budžeta vietu skaits varētu palikt nemainīgs. Transporta pakalpojumu studiju virzienam šogad tāpat kā pērn iezīmētas 90 budžeta vietas.

Valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits Latvijas augstskolās 2017.gadā varētu palikt teju nemainīgs. Kopumā 2017.gadā no valsts budžeta plānots finansēt 27 373,5 studiju vietas, kas ir par 48,3 vietām vairāk nekā 2016.gadā, kad budžeta vietu kopskaits koledžas līmeņa, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa programmām bija 27 325,2 vietas.