Dotajā brīdī tie turpinātas darbības, kas ir saistītas ar saistīto pētījumu apskata sagatavošanu un BICTSeMS prasību specificēšanu. Aktivitātes mērķis ir specificēt BICTSeMS IKT drošības pārvaldības risinājuma prasības un identificēt izmantojamo tehnoloģisko un metodoloģisko risinājumu kopu, ņemot vērā literatūrā identificētās pieejas un risinājumus, lietošanas gadījuma partnera sniegto esošās situācijas novērtējumu datu centru operatoru un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju segmentā. Augstāk minētās darbības ir plānots pabeigt līdz 2021.gada septembra beigām.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.