Dotajā brīdī tiek turpinātas darbības, kas ir saistītas ar BICTSeMS funkcionālo un nefunkcionālo prasību specificēšanu. Tiek veikta Projekta ietvaros saņemamā līgumpētījuma darba uzraudzība, izvētētas un papildinātas prasības, kas izriet no interviju ar lietošanas gadījumu partneri laikā iegūtās informācijas. Prasības tiek specificētas un papildinātas, ņemot vērā biznesa vajadzības un iespējamā arhitektoniskā risinājuma (lietotāja saskarsne, integrācijas punkti ar datu centra infrastruktūru) kontekstu. Augstāk minētās darbības ir plānots pabeigt līdz 2021.gada septembra beigām.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.