Novembra sākumā ir pilnībā pabeigta Projekta aktivitāte, kas ir saistīta ar literatūras un lietošanas gadījumu analīzi un BICTSeMS prasību specificēšanu. Aktivitātē iegūtā informācija un secinājumi tiks izmantoti tālākā Projekta gaitā, uzsākot risinājuma arhitektūras projektējumu, kā arī mašīnmācības modeļu izstrādi. Paredzams, ka risinājuma arhitektūras projektējums tiks izstrādāts līdz 31.05.2022.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.