Tiek turpināts darbs pie risinājuma arhitektūras izstrādes, kas dotajā brīdī sevī ietver adaptācijas risinājuma projektēšanu ar lietošanas partnera infrastruktūras blokiem, kā arī lietotāja saskarsnes izstrādi. Paredzams, ka arhitektūras izstrāde tiks pabeigta līdz 31.05.2022.

Ir uzsākts darbs pie risinājuma metožu izstrādes, kas sevī ietvers  mašīnmācības modeļu izstrādi, kā arī topoloģiskās modelēšanas pieeju un labo IKT pārvaldības prakšu formalizēšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.