SIA “Izglītības sistēmas” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījusi līgumu par Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/020 “Lielo datu vadīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības risinājuma izstrāde (BICTSeMS)”, un jau ir uzsākusi Projekta īstenošanas darbības.

Dotajā brīdī ir uzsāktas darbības, kas ir saistītas ar saistīto pētījumu apskata sagatavošanu un BICTSeMS prasību specificēšanu. Aktivitātes mērķis ir specificēt BICTSeMS IKT drošības pārvaldības risinājuma prasības un identificēt izmantojamo tehnoloģisko un metodoloģisko risinājumu kopu, ņemot vērā literatūrā identificētās pieejas un risinājumus, lietošanas gadījuma partnera sniegto esošās situācijas novērtējumu datu centru operatoru un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju segmentā.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.

logo.JPG