Ir pabeigts darbs pie risinājuma arhitektūras izstrādes, kas sevī satur adaptācijas risinājuma projektējumu ar lietošanas partnera infrastruktūras blokiem, kā arī lietotāja saskarsnes projektējumu.

Tiek turpināts darbs pie risinājuma metožu izstrādes, kas sevī ietvers  mašīnmācības modeļu izstrādi, kā arī topoloģiskās modelēšanas pieeju un labo IKT pārvaldības prakšu formalizēšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.