Dotajā brīdī ir uzsāktas darbības, kas ir saistītas ar sistēmas arhitektūras izstrādi, esošās situācijas novērtējuma sagatavošanu un eksperimentu plānošanu.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.