Dotajā brīdī tiek turpinātas darbības, kas ir saistītas ar jomas labo prakšu izpēte un arhitektūras iespējamo risinājumu alternatīvu atlasi, kā arī tiek turpināta datu centra esošās situācijas novērtēšana un eksperimentam nepieciešamā aprīkojuma specificēšana.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.