Patreiz tiek turpināts lietošanas partnera - datu centra esošo sistēmu un tehnoloģiju arhitektūras analīzes, kā arī energovadības labo prakšu izpētes procesi. Tāpat tiek turpināta datu centra esošās situācijas novērtēšana, kā ietvaros tiek izgūti un izvērtēti datu centru raksturojošie vēsturiskie dati. Paredzams, ka aktivitātes tiks noslēgtas ar 28.03.2022.

Tāpat ir uzsākta Datu centra termodinamiskās ainas izpēte un eksperimentālo datu ieguve, kā ietvaros pie lietošanas partnera ir uzstādīts aprīkojums, lai varētu sākt veikt termiskās ainas izpēti Datu centra servera telpu un individuālo serveru skapju līmenī.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.