Ir pabeigtas datu centra esošo sistēmu un tehnoloģiju arhitektūras analīzes, kā arī energovadības labo prakšu izpētes procesi. Ir pabeigta datu centra esošās situācijas novērtēšana, kā ietvaros tika izgūti un izvērtēti datu centru raksturojošie vēsturiskie dati.

Tiek turpināta Datu centra termodinamiskās ainas izpēte un eksperimentālo datu ieguve servera telpu un individuālo serveru skapju līmenī.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.