Risinājums būs piemērots tā gala patērētājiem- datu centriem, kas būtu gatavi izmantot risinājumu savu serveru un dzesēšanas sistēmu energoefektivitātes uzlabošanai. Risinājuma prototipa izstrādei un testēšanai tika izmantota eksperimentāla vide, ko nodrošināja datu centra pakalpojuma sniedzējs SIA “Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs”.

“Šī projekta mērķis ir izstrādāt reāli strādājošu risinājumu, kas ļautu veikt pilna apmēra termodinamisko datu uzskaiti un analīzi serveru telpu un skapju/statņu līmenī, kā arī prognozēt energopatēriņus un nodrošinās datos balstītu rekomendāciju sniegšanu datu centra dzesēšanas sistēmu optimālas darbības nodrošināšanai atbilstoši pieprasītajām skaitļošanas jaudām. Tāpat mēs paredzam,  ka risinājums spēs samazināt laiku un izmaksas, kas ir bijušas saistītas ar datu centra energopatēriņu monitoringu un pārvaldību, jo atšķirībā no esošajiem risinājumiem spēs sniegt lielajos datos balstītas rekomendācijas, reducējot cilvēkfaktora riskus”, stāsta SIA “Izglītības sistēmas” valdes priekšsēdētājs Jānis Kaģis.

Paredzams, ka risinājuma prototipu varēs izmantot, lai pētītu un attīstītu risinājuma integrāciju ar citām uz datu centru infrastruktūru attiecināmām sistēmām kā, piemēram, drošības vadības sistēmām, demand response risinājumiem u.tml.

Projektu “Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO)” līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/021.