PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

education-graphing-paper-homework-167682.jpg
Foto: Pexels
Lai Liepājas skolēniem uzlabotu zināšanu līmeni eksaktajos mācību priekšmetos un paaugstinātu matemātikas apguves iemaņas, no jaunā mācību gada vairākās Liepājas skolu 5.klasēs plāno ieviest jaunu pilotprojektu "Matemātika 200".

Projekta laikā paredzēts ar digitālajām tehnoloģijām pilnībā aprīkot matemātikas kabinetus, kuros 5.klases skolēni apgūtu attiecīgo priekšmetu. Galvenais "Matemātika 200" ieviešanas mērķis ir paaugstināt skolēnu individuālos sasniegumus matemātikā, uzlabot zināšanas un prasmes jau sākot no 5.klases, ziņo aģentūra LETA.

Projektā plānots ikdienas matemātikas stundās aktīvi un mērķtiecīgi izmantot digitālo mācību saturu ar atbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī panākt maksimālu ikviena skolēna iesaisti savu individuālo matemātikas zināšanu un prasmju pilnveidē.

"Ir svarīgi meklēt un rast veidus, kā stiprināt un uzlabot jaunās paaudzes mācību procesu. Svarīgi ir apzināties, ka tehnoloģijas pašas par sevi nevar ietekmēt mācīšanās procesu, ietekme ir tikai tam, kā izglītības procesā tiek pielietotas mūsdienu iespējas, lai mācītos. Liels gandarījums, ka tieši izglītības uzņēmuma "Lielvārds" speciālisti ar savu intelektuālo kapacitāti un ilggadējo pieredzi kvalitatīva mācību satura izstrādē un procesa nodrošināšanā ir gatavi palīdzēt mums paaugstināt izglītības kvalitāti," sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (LRA).

Projekta gaitā tiks izmantota praksē pārbaudīta vairāklīmeņu digitālu jautājumu un uzdevumu veidošana, izpildes un rezultātu analīzes sistēma.

"Izglītības kvalitātes kontekstā nozīmīga loma ir gan pedagogiem, gan mūsdienīgi iekārtotai mācību videi, kurā būtiska nozīme ir kvalitatīviem un ilgtermiņā lietojamiem mācību līdzekļiem. Tāds piemērs ir gan Liepājas skolās iekārtotās matemātikas apguves klases, gan arī mūsu izstrādātā mācību satura platforma soma.lv, kas ir palīgs skolotājiem ikdienas darbā, piedāvājot mūsdienīgas un interaktīvas mācību satura apguves iespējas, interaktīvo darba lapu, video un foto formātā, kā arī interaktīvus uzdevumus, kas ikvienam skolēnam ir kā rīks personīgā progresa mērīšanā," stāstīja "Lielvārds" valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts.

Izvērtējot dažādus argumentus un kritērijus, pilotprojektā piedalīsies četras Liepājas skolas - Liepājas Centra sākumskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola un Liepājas Liedaga vidusskola.

Projektā plānots iesaistīt ne tikai 5.klašu skolēnus un matemātikas skolotājus, bet arī vecākus, klases audzinātājus un skolu vadību. Izglītības uzņēmuma "Lielvārds" speciālisti izglītos konkrētās skolas matemātikas skolotājus.

Pašlaik notiek esošo skolu apskate, lai jau tuvāko nedēļu laikā varētu pieņemt gala lēmumu par konkrētu klašu skaita aprīkošanu. Projekta realizācijā tiks ieguldīti 95 782 eiro.