PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

6829.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Liepājas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti akceptējuši Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu ar nākamā gada augustu, tās audzēkņiem ļaujot brīvi izvēlēties jebkuru pilsētas vispārizglītojošo skolu, kurā turpināt mācības, informēja pašvaldībā.

Tā kā valsts no nākamā gada janvāra vairs nefinansēs pašvaldību dibināto internātskolu daļējos uzturēšanas izdevumus un nākamā gada augustā stāsies spēkā grozījumi Izglītības likumā, Liepājas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā apstiprinātais lēmumprojekts paredz Liepājas internātpamatskolas likvidāciju, kā arī nosaka likvidācijas procedūru, termiņus un atbildīgos.

Kā skaidro Izglītības pārvaldes speciālisti, izpētot esošo Liepājas pilsētas izglītības iestāžu tīklu un ņemot vērā skolu nepietiekamo piepildījumu, ir visas iespējas nodrošināt pašreiz internātpamatskolas izglītojamo iekļaušanu Liepājas vispārizglītojošās skolās.

Izglītojamo vecākiem būs iespēja izvēlēties izglītības iestādi, kurā viņa bērns pēc Liepājas internātpamatskolas likvidācijas varēs turpināt mācības - gan savai dzīvesvietai tuvāko skolu, gan arī citas Liepājas pašvaldības skolas.

Savukārt Liepājas izglītības iestādēm ir jābūt gatavām uzņemt un integrēt internātpamatskolas skolēnus, radot viņiem drošības un atbalsta sistēmu.

Kā uzsvēra Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, patlaban izglītības iestāžu rīcībā ir plašas iespējas atbalstīt bērnus ar mācību un uzvedības grūtībām, ko piedāvā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekti, piemēram, "PuMPuRS", kas sniedz papildus atbalstu bērniem un pedagogiem. Projekts "PuMPuRS" veiksmīgi darbojas 12 Liepājas skolās. Divās Liepājas skolās ir arī speciālās programmas bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Internātskolā šobrīd mācās 63 skolēni, no kuriem 17 šā gada pavasarī skolu absolvēs. Skolā nodarbināti 32 darbinieki - 14 tehniskie darbinieki un 18 pedagogi, no kuriem daļa jau šobrīd strādā nepilnu slodzi un ir atraduši papildus darbu citur, jo skolā ir tikai 13,6 štata vienības.

Liepājas internātpamatskolas uzturēšanas izdevumi 2018.gadā ir 175 212 eiro, tajā skaitā atlīdzībai tiek tērēti 112 618 eiro, informē aģentūra LETA.

Ēkai Krūmu ielā 56, kur atrodas Liepājas internātpamatskola, nepieciešami ievērojami uzturēšanas līdzekļi - gadā 43 912 eiro apmērā. Lai šīs skolas ēka turpmāk būtu droša bērniem un varētu funkcionēt kā skola, būtu nepieciešams gandrīz miljonu eiro lieli pašvaldības papildus ieguldījumi. Ēdnīcas, kura atrodas blakus ēkā kritiskā stāvoklī, pārcelšanai uz skolas ēku būtu neciešami 217 000 eiro. Skolas ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšana izmaksātu 29 000 eiro, bet jumta seguma atjaunošana - 167 000 eiro. Nepieciešama arī elektroinstalācijas nomaiņa un grīdas seguma atjaunošana, kas izmaksātu 300 000 eiro.

Darbiniekiem, kuri zaudēs darbu pēc internātpamatskolas likvidācijas, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde nodrošinās atlaišanas pabalstus un citas pienākošās izmaksas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.