Kā norādījusi prezidente, pieņemtie likumi rada apstākļus inovāciju vides uzlabošanai, efektīvākai zinātnes un uzņēmējdarbības potenciāla izmantošanai inovāciju radīšanā, kā arī paver jaunas iespējas uzņēmēju un zinātnieku sadarbībai.

Tie arī rada nosacījumus valsts inovāciju veicināšanas fonda izveidei, lai ar tā palīdzību sniegtu atbalstu zinātnes un studiju institūcijām un inovatīvai uzņēmējdarbībai un veicinātu to sadarbību, informē aģentūra LETA.

Lai Lietuva kļūtu par inovatīvu valsti, tai jātiecas pēc augstas zinātnisko pētījumu kvalitātes, jāattīsta jaunuzņēmumu ekosistēma un jāpiesaista nepieciešamās ārvalstu investīcijas, uzsvērusi D.Grībauskaite.

Lietuvas Seims šos likumus pieņēma jūnija beigās, un tie stāsies spēkā no nākamā gada sākuma.