Lai piedalītos konkursā, darba devējam vēl līdz 2018.gada 12.oktobrim ir iespējams pieteikties konkursam elektroniski aizpildot pašvērtējuma anketu LIZDA mājaslapā. Plašāka informācija pieejama šeit.

Konkursa žūrija noteiks uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumu pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums u.c.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2018.gada 28.novembrī. Uzvarētāji Latvijas simtgadē iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un LIZDA atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”.