PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

8853.jpeg
Foto: uatp2 / 123RF
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzsver, ka valdībai, lemjot par reformām, ir jānodrošina "sociālais spilvens" pedagogiem. 

Tāpat jāizstrādā vienoti kritēriji skolu reorganizācijai 10.-12.klašu posmā, kas vērsti uz izglītības kvalitātes paaugstināšanu. LIZDA sola rūpīgi sekot līdzi, lai process būtu taisnīgs un tiktu ievērotas izglītības darbinieku tiesības, informē ziņu aģentūra Leta.

Arodbiedrībā norādīja, ka, ja tiešām nav citu alternatīvu un tiek pieņemti lēmumi par skolu optimizāciju, tad valstij ir jānodrošina, lai netiktu zaudēti profesionāļi un viņiem tiktu piedāvātas citas adekvātas darba iespējas nozarē. Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) sadarbībā ar Labklājības ministriju jādomā par "sociālā spilvena" nodrošināšanu un pārkvalificēšanas programmām, kas sniegtu iespēju pedagogam pārorientēt profesionālo darbību uz pieaugušo vai pirmsskolas izglītības jomu. Līdz ar to, lemjot par izmaiņām skolu tīklā, būtiski ir arī sakārtot šobrīd problemātiskākos darba samaksas jautājumus izglītības nozarē, pārliecināta arodbiedrība.

Pašvaldību kompetencē ir pieņemt lēmumus par skolu reorganizēšanu, taču, ņemot vērā, ka procesā iesaistīts ievērojams skaits izglītības iestāžu, LIZDA uzskata, ka IZM vajadzētu izstrādāt vienotus kritērijus, kas vērsti uz kvalitātes saglabāšanu.

Saskaņojot lēmumus skolu tīkla sakārtošanā, būtu jāņem vērā tādi atskaites punkti kā skolēnu sasniegumi olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos, zinātniski pētnieciskajos darbos, skolas līdzdalība starptautiskos un lokālos projektos, skolā strādājošo pedagogu sasniegumi - iegūtās kvalitātes pakāpes.

LIZDA atgādina, ka skolu tīkla sakārtošana bija viens no Finanšu ministrijas priekšnosacījumiem, lai varētu ieviest pedagogu darba samaksas jauno modeli. Līdz šim jau notikušas vērienīgas izmaiņas profesionālo izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā, savukārt no 2016.gada 1.septembra plānots, ka vidusskolas klases netiks finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, ja izglītojamo skaits tajās būs mazāks par 12.

LIZDA uzskata, ka jau ir veiktas būtiskas strukturālās reformas skolu tīkla sakārtošanā, līdz ar to valdībai vajadzētu rast nepieciešamos finanšu resursus, lai ieviestu ilgtspējīgu, uz izaugsmi vērstu pedagogu darba samaksas modeli un apstiprinātu LIZDA izstrādātos neatliekamos pasākumus jaunā modeļa uzlabošanai pirms tā ieviešanas 2016.gadā un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 2017.-2019.gadam.