PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

8492.jpeg
Foto: nithid / 123RF
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) valde izsaka neapmierinātību ar pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu.

LIZDA ir gatava atsaukt savu pārstāvi no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba grupas, jo arodbiedrības vairākkārt izteiktie priekšlikumi modeļa pilnveidei netiek ņemti vērā. LIZDA piekritīs tikai tāda algu modeļa ieviešanai, kas pedagogiem nepasliktinās esošo finansiālo situāciju.

Arodbiedrība martā apkopoja un iesniedza ministrijai LIZDA reģionālajās izglītības darbinieku konferencēs izskanējušos priekšlikumus pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai, taču IZM izstrādātajā Pedagogu darba samaksas noteikumu projektā LIZDA ierosinājumi nav ņemti vērā, informē Edgars Grigorjevs, LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists.

Lai pārrunātu arodbiedrības priekšlikumus, jaunā modeļa ieviešanu un tā finansiālās izmaksas LIZDA pārstāvji 11.maijā tiksies ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, bet 13.maijā, pēc atbildīgo IZM amatpersonu uzklausīšanas, LIZDA padome lems par iespējamo tālāko rīcību.

Līdz šim LIZDA aicināja jaunajā atalgojuma modelī IZM noteikt maksimālo vienam pedagogam pieļaujamo kontaktstundu skaitu nedēļā, lai veicinātu izglītības kvalitāti un mazinātu pedagogu pārslodzi. Jaunajā modelī nepieciešams pārskatīt arī amata vienību aprēķina formulu, lai kvalitatīvi nodrošinātu mācību programmas izpildi un nodrošinātu atbalsta pasākumus izglītojamajiem. Nepieciešams pārskatīt arī bibliotekāru amata vienību skaita atbilstību veicamajiem pienākumiem. LIZDA rosināja palielināt laiku, kas pedagogam plānots stundu gatavošanai un darbu labošanai, kā arī klases audzināšanai un individuālajam darbam ar skolēniem. Tāpat jānosaka maksimālais skolēnu skaits vienā klasē, jo īpaši sākumskolā un pirmsskolas izglītības grupās, lai nodrošinātu individuālo pieeju katram skolēnam. Jaunajā modelī iestādes vadītājam ar izglītojamo skaitu līdz 100 skolēniem ir jābūt uz pilnu amata vienību, diferencējot atalgojumu.

LIZDA uzsver, ka joprojām ir spēkā prasība par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi un apstiprināšanu valdībā, lai sociālajā dialogā savlaicīgi panāktu papildus nepieciešamo finansējumu no valsts un pašvaldību budžetiem.

Pēc arodbiedrības pērn rīkotajām protesta akcijām un prasības apmaksāt visus pedagogu darba pienākumus, IZM apņēmusies līdz 2015.gada 1.jūlijam izstrādāt un no 1.septembra ieviest jaunu pedagogu darba samaksas modeli, kam jānodrošina godīgs un konkurētspējīgs atalgojums. Līdz šim LIZDA saņēmusi solījumu no Ministru prezidentes un valdošās koalīcijas partijām piešķirt nepieciešamo valsts finansējumu ar sociālajiem partneriem saskaņota modeļa ieviešanai. Šobrīd pie esošā algu modeļa valsts pedagogiem joprojām neapmaksā vidēji 18 stundas nedēļā, par padarīto paliekot parādā vidēji 341,28 eiro mēnesī.