IZM atbildējusi uz 18 arodbiedrības uzdotajiem jautājumiem, skaidrojot jaunā pedagogu darba samaksas modeļa nianses, informē ziņu aģentūra LETA.

Tā uz jautājumu par to, kāda būs skolotāja amata alga katrā no piecām skolu grupām, IZM norādīja, ka skolotāja amata alga tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos atkarībā no vidējā skolēnu skaita klasē. Samaksa par vienu skolotāja darba stundu ir atkarīga no valdības piešķirtā papildfinansējuma pedagogu darba samaksai.

Ar šo pašu iemeslu tika saistīta atbilde par darba samaksas paaugstināšanas grafiku, jauno pedagogu motivēšanas programmu, piemaksu apmēru par visām pedagogu darba kvalitātes pakāpēm.

IZM atbildes plānots skatīt piektdien, 27.martā, plkst.11 LIZDA padomes sēdē. Arodbiedrība un IZM pārrunās modeļa izstrādes gaitu.

LIZDA norādīja, ka streika iespējamība tiks vērtēta, kad tiks uzsāktas sarunas par modelim nepieciešamo finansējumu un iespējām to iegūt.

LIZDA aicināja IZM līdz 24.martam sniegt izvērstu skaidrojumu par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu, konkrētu amata vienību skaitu, amata algām un citiem konceptuāliem jautājumiem, jo patlaban bez skaidrības par pārmaiņu ieguvumiem no pedagogiem jūtama loģiska pretestība. LIZDA uzsvēra, ka lielā steiga, neskaidrība un IZM nespēja atbildēt uz pedagogu un skolu direktoru jautājumiem ir iemesls, kāpēc izglītības darbinieku vidū nav pārliecības par veiksmīgu notikumu attīstību.

E-klase jau informēja, ka LIZDA saņēmusi 99 izglītības iestāžu pieteikumus sākt streiku, šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē informēja arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.