Kvalifikācijas uzlabošanā un iespējamā profesijas maiņā līdz 2020. gadam tiks ieguldīti 27 miljoni eiro, informē aģentūra Leta.  

 Profesionālajai pilnveidei vai jaunas kvalifikācijas ieguvei atbalstu varēs izmantot strādājošie vecumā no 25 gadiem, tostarp cilvēki ar zemu izglītības līmeni vai izglītību specialitātē, kurā vērojams vai nu darbaspēka trūkums, vai arī cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, piemēram, grupai, kurai ir lielāks risks zaudēt darbu.   

Ekonomikas ministrijas (EM) dati liecina, ka līdz 2020. gadam profesionālā tālākizglītība būs nepieciešama aptuveni piektdaļai (120 tūkstošiem) ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Aktivitātes ietvaros tiks organizēta arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana un informācijas sistēmas izveide un uzturēšana pieaugušo izglītības atbalstam.