Iepazīties varēs ar vērtībām, kas glabājas Latvijas muzeju plauktos, informē UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja Evija Maļkeviča.

Lekcijas veidotas kā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studiju kursa Dokumentārā mantojuma aizsardzība sastāvdaļa, un tās norisinās sadarbībā ar UNESCO LNK. Lekciju laikā studenti un citi interesenti uzzinās par programmas Pasaules atmiņa reģistros iekļauto dokumentāro mantojumu un tā nozīmīgo lomu valsts vēstures un starptautiskā tēla veidošanā. Tāpat lekciju dalībnieki varēs iepazīt atmiņas institūciju ikdienas darbu un uzzināt par aktivitātēm dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un atpazīstamības veicināšanā.

16.martā plkst.12 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5.stāvā notiks atklātā lekcija par Dainu skapi. Ievērojot Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē drošības pasākumus, lūgums ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti.

Savukārt 27.aprīlī Latvijas Tautas frontes muzejā notiks lekcija par UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības, ko vadīs bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, un tā saglabāšanai, aizsardzībai un izzināšanai 1992.gadā ir ieviesta UNESCO programma Pasaules atmiņa. Programma pievērš pasaules valstu uzmanību dokumentārā mantojuma saglabāšanai, un viena no pasaulē zināmākajām programmas daļām ir Pasaules atmiņas reģistri.

Plašāka informācija par pasākumiem - UNESCO mājaslapā.