PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

8012.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) apsver iespēju noteikt mazāku minimālo skolēnu skaitu, kas nepieciešams 10.klases atvēršanai novados. 

Sākotnēji tika paredzēts, ka minimālais skolēnu skaits 10.klases atvēršanai novadu skolās varētu būt 14 skolēni, tomēr šis ierosinājums radīja lielu satraukumu izglītības sektorā, apgalvojot, ka daudzviet šādu skolēnu skaitu nebūs iespējams sasniegt. Tagad minimālo skolēnu skaitu, lai atvērtu 10.klasi, plāno samazināt līdz 12 skolēniem, informē ziņu aģentūra LETA.

Tomēr arī šāds IZM solis nav guvis atbalstu. Ministrijā norādīja, ka starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē vienošanās par šo punktu netika panākta un saskaņošanas process turpinās. IZM turpina darbu pie jaunā pedagogu darba samaksas modeļa, kur mērķdotāciju - pedagogu amata vienību skaitu - aprēķinās pēc formulas, kurā izmantoti vairāki kritēriji, tostarp skolēnu skaits skolā, uzsvēra IZM.

Grozījumi kārtībā, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, paredzētu noteikt minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai dažādās administratīvās teritorijās. Līdztekus novadiem IZM vēlas noteikt, ka 10.klasi novadu pilsētās nevarēs atvērt, ja skolēnu skaits būs mazāk nekā 18, savukārt republikas pilsētās - ne mazāk kā 22 skolēni.

Tāpat IZM plāno noteikt, ka administratīvajās teritorijās, kur skolēnu skaits uz vienu kvadrātkilometru ir vismaz pieci skolēni, tāpat kā novadu pilsētās minimālais skolēnu skaits 10.klases atvēršanai varētu būt 18 skolēni.