PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

skola_jaunm_pmsk_2_1.jpg
Foto: Mārupes dome
Augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, pabeigti darbi un ekspluatācijā pieņemtas Mārupes pamatskolas un Jaunmārupes pamatskolas moduļu tipa piebūves.

Uz 2018.gada 31.decembri Mārupes novadā deklarēti 409 2012.gadā dzimušie bērni, kuriem šogad jāuzsāk skolas gaitas. 2019.gada 23.janvārī Mārupes dome lēma, ka 2019./2020. mācību gadā Mārupes novadā būs četrpadsmit 1.klases - Mārupes vidusskolā četras, Jaunmārupes pamatskolā četras, Mārupes pamatskolā četras, Skultes sākumskolā divas.

Lai topošos pirmklasniekus uz šī gada 1.septembri nodrošinātu ar nepieciešamajām telpām skolas mācību procesa nodrošināšanai, plānojot pašvaldības budžetu, tika lemts Mārupes pamatskolu un Jaunmārupes pamatskolu paplašināt, piebūvējot moduļu tipa piebūves ar nokomplektētu materiāltehnisko bāzi. Piebūves augustā ir pieņemtas ekspluatācijā un šobrīd norit telpu iekārtošanas darbi.

Kopējās investīcijas Jaunmārupes pamatskolas moduļa tipa būvei un aprīkojumam - 656 278 eiro apmērā, Mārupes pamatskolai – 538 727 eiro, pašvaldībai ņemot aizņēmumu valsts kasē.

Izbūvējot moduļa tipa piebūves Mārupes pamatskolai un Jaunmārupes pamatskolai, 2019.gada 1.septembrī mācības varēs uzsākt papildus vairāk kā 200 skolēni.