PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

9338.jpeg
Foto: nithid / 123RF
Papildinātajā modelī skolotāju amatalgas pārsniegs valstī vidējo gandrīz visās algu grupās, uzsver Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

IZM papildinājusi pedagogu atalgojuma jauno modeli ar ierosinājumiem, kas saņemti Ministru prezidentes vadītajās pašvaldību darba grupās.

Piedāvātie papildinājumi iekļauj iesaistīto pušu – pašvaldību un pedagogu - galvenās prasības:

  • mērķdotācija tiek aprēķināta uz pašvaldību,
  • pašvaldībām atvēlēta lielāka loma mērķdotācijas sadalē,
  • nevienai pašvaldībai mērķdotācija netiek samazināta, ja nesamazinās skolēnu skaits,
  • pedagogu amatalgas netiek ierobežotas, bet tiek noteikta zemākā amata alga, kas pedagogam jāsaņem.

Papildinātajā modeļa versijā tiek saglabātas visas sākotnējā modeļa priekšrocības - 36 stundu skolotāju darba nedēļa un vairāk atbalsta personāla, lai nodrošinātu labāku atbalstu skolēniem. Līdz ar modeļa ieviešanu tiek iedzīvināta pilnīgāka izpratne par pedagoga darbu kā dažādu pienākumu kopumu, par kuru arī tiek samaksāts, informē IZM.

Ministrija ir uzklausījusi pašvaldību lūgumu nesamazināt mērķdotācijas apmēru nevienai pašvaldībai. Ja pašvaldībai pēc ministrijas piedāvātā aprēķina jaunajā modelī finansējums salīdzinājumā ar pašreizējo samazinātos, tad mērķdotācijas aprēķinos tiks izmantotas skolēna izmaksas 2016. gadā. Tas ļaus pašvaldībām pielāgoties atalgojuma modeļa ieviešanai, nesamazinot pašreizējās amatalgas.

Ministrija atbalsta pašvaldību ieteikumu ļaut tām pašām brīvāk pieņemt lēmumus par mērķdotācijas sadalīšanu. Papildinātajā piedāvājumā mērķdotācija tiek aprēķināta uz pašvaldību, balstoties uz bērnu skaitu tajā un pašvaldības ģeogrāfiskajām un demogrāfiskajām īpatnībām. Savukārt lēmumus par dotācijas tālāku sadali pieņem pašvaldība, ievērojot noteiktas minimālās prasības, kas visā valstī ir vienādas.

Ieguvumi

Papildinot darba samaksas modeli, tiek uzlabota pašvaldību autonomija. Tās var pašas plānot, kā labāk sadalīt mērķdotāciju izglītības iestādēm, - noteikumi nosaka vienīgi minimālās prasības.

Nevienai pašvaldībai netiek samazināts finansējums. Pie tam mērķdotācijas aprēķins ir vienkāršots un precīzāk pielāgots izglītības izmaksām attiecīgajā teritorijā.

Jaunā kārtība motivēs pašvaldības veikt uzlabojumus skolu darba organizācijā, jo pašvaldības, kas sakārto savu skolu tīklu, nezaudē finansējumu un var to ieguldīt izglītības kvalitātes uzlabošanā.

Tiek noteikts tikai zemākais amatalgas līmenis. Tas ir ievērojami augstāks nekā pašreizējais. Patlaban atalgojumu, kas mazāks par piedāvāto zemāko, saņem 80% skolotāju, 81% bibliotekāru, 94% pirmsskolas pedagogu, 95% psihologu un visi karjeras konsultanti. Tātad šiem pedagogiem minimālās amatalgas pieaugs.

Papildinātais modelis neierobežo atalgojuma lielumu. Līdz ar to pašvaldības un skolu direktori varēs nodrošināt lielākas algas izciliem un īpaši ražīgiem pedagogiem. Tiek saglabāta 10 % piemaksas valsts ģimnāzijām, informē ministrija.

Paredzētās skolotāju amatalgas pārsniedz Latvijas vidējo algu gandrīz visās algu grupās, kas ir viens no atalgojuma reformas mērķiem.

Ar ministrijas piedāvāto amatalgu būtiski tiks uzlabots pirmsskolas pedagogu atalgojums. Noteiktā zemākā alga ir par 18 – 31 % lielāka nekā šo pedagogu vidējā alga pašreiz.

Tiek arī samazināta starpība starp pirmsskolas pedagogiem un citām pedagogu grupām. Patlaban pirmsskolās amatalgas ir par 30 % zemākas nekā skolās, taču ar papildināto modeli šī starpība tiek samazināta līdz 16 %. Šīs starpības tālāka samazināšana ir iestrādājama pedagogu atalgojuma pieauguma grafikā.

Tiek saglabāts otrs galvenais reformas mērķis – ieviesta jauna izpratne par pedagoga darbu, kas ietver visus viņa veiktos pienākumus. To veikšanai tiek piedāvāts noteikt 36 stundu pedagogu darba nedēļa. Skolotāja darbā tiks ieļauti un apmaksāti daudzveidīgāki pienākumi, tie ļaus pilnvērtīgāk iesaistīties skolas darbā, un samazināsies nepieciešamība meklēt vairākas darba vietas. Atbilstoši Darba likuma noteikumiem pedagogi pie viena darba devēja varēs strādāt līdz 40 stundām nedēļā, attiecīgi saņemot lielāku atalgojumu.

Nākamie soļi

  1. Papildināto principu saskaņošana ar partneriem
  2. Politiska vienošanās par pirmsskolas pedagogu atalgojuma palielināšanu (atalgojuma lielums un finansējuma avots)
  3. MK noteikumu gala versijas sagatavošana
  4. Pedagogu atalgojuma pieauguma grafiks – 2016. gada marts (atkarīgs no MK noteikumu pieņemšanas)
  5. Finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai un zinātnei – 2017. gada budžetā.

Skolotāju algas (bruto) vispārējā izglītībā

izm-pedagogualgas.jpg

Tiek izpildīts arī trešais reformas mērķis - bērniem būs pieejams būtiski vairāk atbalsta personāla.

 

Skaits (36 stundu amata vienībās, 40h bibliotkāriem)

Proporcija

Pašlaik

no 09.2016,
ne mazāk kā

Pašlaik

no 09.2016,
ne mazāk kā

bibliotekāri

385

397

1:520

1:500

logopēdi

93

225

1:760

1:300 - 1:500

psihologi

140

308

1:2600

1:600

karjeras pedagogi

20

99

1: 11 000

1:2000

 

Bērniem būs pieejami par 65 % vairāk psihologu, gandrīz divas reizes vairāk logopēdu un četras reizes vairāk karjeras pedagogu nekā pašlaik, ja pašvaldības nodrošinās atbalsta personāla finansējumu līdzšinējā apjomā.

Pie tam šāds pieaugums tiks sasniegts, jau izpildot minimālās prasības. Pašvaldības varēs izmantot valsts mērķdotāciju, lai apmaksātu vēl vairāk atbalsta pedagogus atbilstoši definētai nepieciešamībai pēc pakalpojuma intensitātes vai palielinātu to algas, ja nepieciešams, informē IZM.