PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

12221.jpeg
Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja
Lai Latvija kļūtu globāli konkurētspējīga, jābūt gataviem mainīties, uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Viņš tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Anhelu Guriju, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar pārmaiņu procesiem izglītības jomā.

Ministrs uzsvēra, ka globālā ekonomika, pārmaiņas, kas to ietekmē, ir objektīvā realitāte, kas nosaka ikvienas valsts izvēli izaugsmes un attīstības ceļam.

"Latvijas galvenais kapitāls ir mūsu cilvēki, kas ar savām zināšanām un prasmēm spēs veidot labklājīgu sabiedrību, globāli konkurētspējīgu valsti. Taču, lai to sasniegtu, mums ir jābūt gataviem gan mainīties, gan gataviem ieguldīt valsts investīcijas izglītībā un zinātnē. Mērķtiecīgi valsts un privātās partnerības ieguldījumi izglītībā un zinātnē ir tie nosacījumi, lai veidotu mūsu valsts izaugsmes potenciālu un pārtikušu sabiedrību," uzskata K.Šadurskis.

OECD ziņojumā "Izglītība Latvijā" tika secināts, ka Latvija kopš neatkarības atjaunošanas būtiski uzlabojusi savu izglītības sistēmu. OECD eksperti akcentēja, ka jāturpina rosinātās pārmaiņas, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību, sākot no visagrākā vecuma, savukārt kopš 2000.gada skolēnu mācību sasniegumu līmenis ir būtiski paaugstinājies. Latvijas skolēnu sniegums bijis līdzvērtīgs vienaudžiem daudzās OECD valstīs.

Tāpat OECD eksperti jau iepriekš uzsvēruši, ka Latvijā ir mērķtiecīgi jāturpina pārmaiņas vispārējās izglītības tīklā, veidojot to atbilstošu reālajai situācijai, pieejamu un mūsdienīgu, kas jaunajai paaudzei nodrošinās to zināšanu un prasmju kopumu, kas būs nepieciešams nākotnē.

Ministrs uzsvēra, ka mērķtiecīgi tiek īstenotas valdības noteiktās prioritātes un sasniedzamie uzdevumi izglītības politikas jomā, kas veicina kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas ikvienam. Progress ir panākts, veidojot sistēmu, kas nodrošina atalgojuma pieaugumu pedagogiem kā vispārējā izglītībā, tā augstākajā izglītībā akadēmiskajam personālam. Lēnām, bet mērķtiecīgi noris pārmaiņas efektīva un mūsdienīga vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstībā, kura primārais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību, sacīja politiķis.

Tāpat ministrs informēja, ka Latvija veic sistemātisku darbu profesionālās izglītības sasaistei ar darba tirgus un ekonomikas pieprasījumu, kā arī kvalitatīvu attīstību, lai sekmētu augstākās izglītības konkurētspēju starptautiskā mērogā.

OECD ziņojumā secināts, ka Latvijas valsts izdevumi izglītībai un finansējums katram skolēnam visos līmeņos ir zemāki nekā daudzās OECD valstīs. Efektivitātes uzlabošanas ilgtermiņa ieguvumi būs atkarīgi no tā, cik veiksmīgas būs nesen sāktās pārmaiņas efektīva un mūsdienīga skolu tīkla attīstībā, kur līdzās valsts kā izglītības politikas veidotājam, nozīmīga loma ir pašvaldībām kā skolu dibinātājām, informē aģentūra LETA.  Pedagogu atalgojuma paaugstināšana uzlabos situāciju personāla atlases jomā, tomēr liks veidot lielākas klases ar augstāku skolēnu skaita īpatsvaru attiecībā pret skolotāju skaitu, uzsvērts ziņojumā. Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās dēļ Latvijai nāksies pārskatīt izglītības sistēmas kapacitāti, tostarp vispārējās un augstākās izglītības iestāžu un to darbinieku skaitu.