PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

8465.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Valdība vakar, 28.aprīlī, apstiprināja 2015./2016.mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus.

Paredzēts, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem centralizētais eksāmens vācu valodā notiks nevis divas, bet gan vienu dienu.

Eksāmens vācu valodā notiks 2016.gada 16.martā. Vācu valodas eksāmena norises gaitas saīsināšana līdz vienai dienai pamatota ar to, ka pēdējo piecu gadu laikā izglītojamo skaits, kuri izvēlas kārtot vācu valodas eksāmenu, ir samazinājies par 65%, līdz ar to eksāmena norise iespējama vienā dienā.

Kā ierasts, pavasara sākumā notiks arī pārējie svešvalodu eksāmeni - centralizētais eksāmens angļu valodā paredzēts no 15.marta līdz 17.martam, krievu valodā - 17.martā un 18.martā, savukārt franču valodā - 18.martā, informē ziņu aģentūra LETA.

Svešvalodu eksāmenu norise 2016.gada martā dod iespēju izglītojamo svešvalodu eksāmenu darbu vērtēšanu sākt līdz ar mācību gada beigām 1.-8.klašu un 10.-11.klašu izglītojamiem un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt 2016.gada 30.jūnijā.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā notiks 17.maijā, savukārt eksāmenu matemātikā 12.klašu skolēni kārtos 20.maijā.

Valdība noteikusi arī izvēles mācību priekšmetu eksāmenu norises laikus:

  • Latvijas un pasaules vēsturē - 24.maijā;
  • Bioloģijā - 26.maijā;
  • Fizikā - 1.jūnijā;
  • Ķīmijā - 3.jūnijā;
  • Informātikā no 23.maija līdz 24.maijam;
  • Ģeogrāfijā - 27.maijā;
  • Ekonomikā - 6.jūnijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmā - 8.jūnijā.

9.klašu skolēni eksāmenu latviešu valodā gan latviešu mācībvalodas, gan mazākumtautību izglītības programmā kārtos 18.maijā un 19.maijā. Eksāmens kādā no izvēlētajām svešvalodām notiks no 25.maija līdz 26.maijam. Pārbaudījums mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās notiks 2.jūnijā un 3.jūnijā, savukārt eksāmens Latvijas vēsturē visās skolās notiks 7.jūnijā.

6.klašu skolēni diagnosticējošo darbu ciklu 24.februārī sāks ar pārbaudes darbu latviešu valodā. Tam 1.martā sekos pārbaudījums matemātikā, 3.martā - latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās, bet pārbaudes darbs dabaszinībās notiks 8.martā.

Valsts pārbaudes darbu cikls 3.klašu skolēniem tāpat sāksies ar diagnosticējošo darbu latviešu valodā, kas notiks 25.februārī. Šajā pašā dienā notiks diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās. Šie skolēni pārbaudes darbu valsts valodā kārtos 9.martā.

Ministru kabinets noteicis arī kārtību, kādā eksāmenus kārto tie izglītojamie, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nebūs varējuši eksāmenus kārtot iepriekš norādītajās dienās. Šādi 9.klašu skolēni 13.jūnijā kārtos eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, bet 15.jūnijā šo eksāmenu kārtos latviešu mācībvalodas izglītības programmās. 15.jūnijā notiks arī eksāmens mazākumtautību valodā. Eksāmens matemātikā paredzēts 21.jūnijā, bet Latvijas vēsturē - 22.jūnijā.

12.klašu skolēni, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nebūs varējuši kārtot eksāmenu iepriekš noteiktajos datumos, eksāmenu pirmajā izvēlētajā svešvalodā kārtos 9.jūnijā, otrajā vai trešajā svešvalodā - 20.jūlijā. Eksāmenu latviešu valodā kārtos 10.jūnijā, matemātikā - 13.jūnijā, Latvijas un pasaules vēsturē - 14.jūnijā, bioloģijā - 15.jūnijā, fizikā - 16.jūnijā, ķīmijā - 17.jūnijā, informātikā - 21.jūnijā, ekonomikā - 27.jūnijā, bet mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās - 28.jūnijā.