PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Lolita, Vitolds

No 1.septembra Madonas novada bērnudārzos pašvaldība nodrošinās bērnu bezmaksas ēdināšanu
No 1.septembra Madonas novada bērnudārzos pašvaldība nodrošinās bērnu bezmaksas ēdināšanu
Foto: pexels
No 1.septembra Madonas novada bērnudārzos pašvaldība nodrošinās bērnu bezmaksas ēdināšanu, liecina Madonas novada domes sēdes lēmums.

Madonas novada pašvaldības domes sēdē 30.jūlijā deputāti nobalsoja par priekšlikumu piešķirt atlaidi 100% apmērā maksai par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības grupu bērniem un 100% atlaidi maksai par brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem vispārizglītojošo skolu skolēniem, nosakot, ka izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par precīzu un savlaicīgu datu sniegšanu ēdināšanas pakalpojumu maksas aprēķināšanai un atlaides piešķiršana izglītības iestāžu skolēniem, ziņo aģentūra LETA.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora nepieciešamību ieviest tā dēvētās brīvpusdienas arī bērnudārzu audzēkņiem argumentēja ar sociālā taisnīguma principa ievērošanu.

Saskaņā ar 2020.gada sākumā apkopoto informāciju Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestāžu grupas apmeklē 1277 bērni. Novadā vēl ir deklarēti aptuveni 300 pirmsskolas vecuma bērni, kas neapmeklē bērnudārzu, nereti sociālu apsvērumu dēļ. 

"Ar šo lēmumu mēs vismaz daļu no bērnu vecākiem, kuru atvases pirmsskolas periodu pašlaik pavada mājās, varam motivēt izvēlēties apmeklēt bērnudārzu. Šādā gadījumā runa vairs nav tikai par ēdināšanu, bet jau bērna attīstību - izglītošanu un socializāciju," uzsvēra Gora.

To, ka atlaides piešķiršana 100% apmērā maksai par ēdināšanas pakalpojumiem bērnudārzu un izglītības grupu bērniem var būt liels atbalsts daudzu ģimeņu budžetos akcentēja arī Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

Viņš norādīja, ka izvirzot novada prioritātes, pirms dažiem gadiem atbalsts bija mērķēts uzņēmējdarbības attīstībai. "Šajā jomā ir daudz paveikts gan sakārtojot infrastruktūru, gan sniedzot grantus. Darbs šajā virzienā noteikti neapstāsies, taču pašlaik mums ir svarīgi sniegt sociālo palīdzību," pauda pašvaldības vadītājs. Viņš par nozīmīgāko problēmu uzskata demogrāfiju, jo iedzīvotāju skaita samazinājums negatīvi atsaucas uz teju visām jomām, kas skar pašvaldību. 

"Mums nav nacionāla līmeņa atbalsta instrumentu, kas ļauj palīdzēt ģimenēm ar bērniem un stimulēt dzimstības pieaugumu. Tas, ko varam darīt, ir ar šāda veida domes lēmumiem sniegt reālu, sajūtamu atbalstu iedzīvotājiem," norādīja pašvaldības vadītājs. 

Covid-19 ārkārtējās situācijas laiks parādījis, cik daudzām ģimenēm izšķirīgs un nozīmīgs bija pašvaldības atbalsts, sedzot ēdināšanas izdevumus attālinātā mācību procesa laikā.

Pašvaldības aprēķini liecina, ka brīvpusdienām bērnudārzu bērniem pēdējos četros šā gada mēnešos no pašvaldības budžeta būs nepieciešami aptuveni 50 000 eiro. Nākamajā gadā šai aktivitātei plānots novirzīt aptuveni 150 000 eiro, kā arī būs nepieciešami papildu 50 000 eiro, lai brīvpusdienas nodrošinātu arī tiem izglītojamiem, kas mācās kaimiņu - Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novados, kuri realizējot administratīvi teritoriālo reformu nākamajā gadā iekļausies Madonas novadā, piebilda Lungevičs.

Lēmumam par brīvpusdienām domes deputātu vidū bija teju vienprātīgs atbalsts. Diskusijas raisīja vien jautājums par regulējumu, kā panākt, lai audzēkņu vecāki paziņo par to, ka bērni atsakās no brīvpusdienām, kā arī godprātīgi laikus informē par neierašanos izglītības iestādē, kas ļautu izvairīties no situācijām, kad tiek pagatavotas liekas ēdiena porcijas. Svarīgs priekšnoteikums ēdināšanas izdevumu uzskaitei un atlaides piešķiršanai ir precīza un savlaicīga izglītojamo, kuriem sniegts ēdināšanas pakalpojums, uzskaite.

Diskusijās radās arī aicinājums pievērst pastiprinātu uzmanību pirmsskolas vecuma bērnu veselībai. Madonas novada Sociālā dienesta vadītājs Gundars Riekstiņš uzsvēra, ka sabalansēta, pareiza uztura nodrošināšana vecumā, kad noris cilvēka attīstībai būtiskākie procesi ir vērtīgākais ieguldījums, ko pašvaldība, domājot par savu iedzīvotāju, var sniegt.

Saskaņā ar domes pirms astoņiem gadiem apstiprināto kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus 0,57 eiro dienā produktu iegādei vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma un 0,71 eiro dienā produktu iegādei vienam izglītojamajam pusdienām pēc faktiskā vispārizglītojošās skolas apmeklējuma.

Līdz 30.jūlija domes lēmumam Madonas novada pašvaldība bija noteikusi 100% atlaidi vispārizglītojošo skolu skolēniem maksai par ēdināšanas pakalpojumiem, kur maksu par ēdināšanas pakalpojumiem sedz pašvaldība. Turpretī pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vecāki par ēdināšanu sedza maksu 0,75 eiro, savukārt atlaidi - 0,57 eiro sedza pašvaldība. Pašvaldības piešķirtā atlaide veido 43% no kopējās aprēķinātās ēdināšanas maksas.

Dažās no novada pagastu pārvaldēm tiek aprēķināta maksa par brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksa par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolu grupās un vispārizglītojošās iestādēs par brokastīm, launagu un vakariņām gadā ir apmēram 155 000 eiro, kas ir 0,49% no pašvaldības 2019.gada budžeta kopējiem ieņēmumiem.