PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

8755.jpeg
Foto: Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Ministru kabinets piekrita no nākamā gada celt profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algu, to pielīdzinot koledžu direktoru mēneša darba algai.

Nepieciešamība normatīvajā regulējumā pielīdzināt koledžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemāko mēneša darba algas likmi radusies pēdējo gadu laikā, jo saistībā ar modulāro programmu un darba vidē balstīto mācību ieviešanu būtiski palielinājusies profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru atbildība un pienākumu apjoms.

Profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemākās mēneša darba algas likmes palielinājums saistīts arī ar vietnieku zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumu. Tiek plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Ministru kabineta Pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktas trīs koledžas direktoru zemākās mēneša darba algas likmes atkarībā no izglītojamo skaita koledžā. Vienlaikus tajos noteikta 11 izglītības iestāžu, tai skaitā profesionālās vidējās izglītības iestādes, vadītāja zemākās mēneša darba algas likmes atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē. Liela daļa koledžu īsteno augstākās izglītības pirmā līmeņa programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas, kurās izglītojamo skaits pārsniedz studējošo skaitu augstākās izglītības pirmā līmeņa programmās.

Salīdzinot koledžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu, kurās ir vienāds izglītojamo skaits, direktoru zemākās mēneša darba algas, Izglītības un zinātnes ministrija secinājusi, ka koledžu direktoru zemākā mēneša darba alga ir par 17-28 % lielāka.

Atšķirības normatīvajā regulējumā par koledžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, un profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemākajā mēneša darba algas likmē rada grūtības atlases konkursos piesaistīt profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru amatiem jaunus profesionāļus, skaidroja ministrijā.

Lai celtu profesionālās vidējās izglītības iestādes prestižu un motivētu profesionāļus uzņemties izglītības iestādes vadību, grozījumi noteikumos paredz profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemākās mēneša darba algas likmes pielīdzināšanu koledžu direktoru zemākai mēneša darba algas likmei. Tāpat noteiktas septiņas koledžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemākās mēneša darba algas likmes grupas atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē.

Līdz ar to zemākās mēneša darba algas likmes grupas atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē palielinātas no trim uz septiņām koledžu direktoru vietniekiem un studiju daļas vadītājiem. Zemākās mēneša darba algas likmes grupu izveidē saglabāta iepriekšējā proporcionālā attiecība starp koledžas direktora, vietnieku un studiju daļas vadītāja zemākajām mēneša darba algas likmēm, informē aģentūra LETA.

Līdz ar grozījumiem tiek saglabāta normatīvā regulējuma būtība par profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu, proti, profesionālās vidējās izglītības iestādes direktora vietnieku zemākā mēneša darba algas likme ir 80% no direktora zemākās mēneša darba algas likmes.

Zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšana attiecas arī uz arodizglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas.