Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumi nosaka, ka pašvaldībām līdz šī gada 28.februārim jāpieņem lēmums par vakara vidusskolu nosaukuma maiņu, likvidācijas vai arī reorganizācijas pabeigšanu, nodrošinot audzēkņu turpmāku izglītošanos atbilstošā programmā.

Saskaņā ar likumu, Jūrmalas dome lēmusi Jūrmalas vakara vidusskolas īstenotās izglītības programmas pievienot Majoru vidusskolai, kā rezultātā Jūrmalas vakara vidusskola beigs pastāvēt, bet izglītojamie turpinās saņemt līdzvērtīgu izglītību.

Patlaban Jūrmalas vakara vidusskola īsteno četras izglītības programmas - pamatizglītības un mazākumtautību otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo un mazākumtautību programmas.

Plānots, ka pašreizējās vakara vidusskolas telpas nākotnē tiks izmantotas Jaundubultu vidusskolas un sākumskolas "Ābelīte" vajadzībām, informē aģentūra LETA.

Domē norāda, ka citu lēmumu par skolu slēgšanu Jūrmalas pašvaldībā patlaban neesot.