PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10839.jpeg
Foto: dolgachov / 123RF
Saeima galīgajā lasījumā apstiprinājusi grozījumus Augstskolu likumā, kas paredz Studējošo un absolventu reģistra izveidi.

Vakar, 23.novembrī, apstiprinātie izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikumi likuma grozījumiem nosaka, ka Studējošo un absolventu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa un tajā iekļauj ziņas par studiju programmās studējošajiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu. Reģistrā iekļauj arī nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem.

Datus studējošo un absolventu reģistram par minētajām personām sniedz augstskolas un koledžas, turklāt augstskolas rektors vai koledžas direktors ir atbildīgs par studējošo un absolventu reģistram sniegto datu precizitāti un atbilstību īstenībai.

Nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem studējošo un absolventu reģistram sniedz Valsts ieņēmumu dienests, savukārt šādus datus par absolventiem, kuriem ir piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss, studējošo un absolventu reģistram sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra. Reģistram iesniedzamās informācijas apjomu un informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Grozījumi likumā tāpat nosaka, ka valsts dibināto augstskolu un koledžu datu sniegšanu studējošo un absolventu reģistram daļēji finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informē aģentūra LETA.

Ministru kabinetam savukārt ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.janvārim jāizdara grozījumi noteikumos par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, nosakot studējošo un absolventu reģistrā iesniedzamās informācijas apjomu un informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību. Tāpat jāveic grozījumi kārtībā, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, nosakot valsts dibināto augstskolu un koledžu datu sniegšanas studējošo un absolventu reģistram finansēšanas kārtību.

Likums stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.