Profesionālo prasmju nedēļas tematiku līdz 9.decembrim atspoguļos arī Eiropas daudzvalodu pieaugušo izglītības platforma EPALE, informē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Eiropas Komisijas pieaugušo izglītības projektu komunikācijas koordinatore Daina Jāņkalne.

Marianna Teisena, Eiropas komisāre nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes jautājumos, skaidro: "Izmantojot Eiropas Jauno prasmju programmu, Eiropas Komisija vēlas veicināt, lai aizvien vairāk cilvēku izvēlētos profesionālo izglītību un apmācību. Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas ietvaros vēlamies iepazīstināt ar kvalitatīvām profesionālās izglītības un mācību programmām, kas var būt labs sākumpunkts veiksmīgai karjerai. Tāpat vēlamies sekmēt aktivitātes, kas palīdzētu cilvēkiem nodrošināt nepieciešamās prasmes strauji mainīgajā darba tirgū."

Šīs nedēļas laikā tiks īpaši uzsvērta profesionālās izglītības nozīme valsts labklājības kāpināšanā.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, informējot par šo Eiropas Komisijas iniciatīvu, sacīja, ka pašreizējās valdības uzdevums ir rūpēties par profesionālās izglītības prestižu sabiedrībā. Profesionālās izglītības kompetences centros ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, un tagad mācību vide izskatās pilnīgi citādāk, nekā stereotipiski pieņemts domāt, teica ministrs.

Viņš sacīja, patlaban profesionālajā izglītībā studē aptuveni 30 000 izglītojamie, bet vispārējā izglītībā - aptuveni 33 000, atgādinot par mērķi sasniegt vienlīdzīgu proporciju starp profesionālās un vispārējās izglītības audzēkņu skaitu.

K.Šadurskis uzsvēra, ka prognozes liecina, ka nākotnē trūks tehnisko prātu, taču vienlaikus sabiedrības tālākās izaugsmes tempi liela mērā atkarīgi no tā, kādi speciālisti nonāks darba tirgū.

Kampaņas "Dari un mācies - viss tikai sācies!" mērķis ir padarīt profesionālo izglītību un apmācību pievilcīgāku augstas kvalitātes prasmju un profesiju apgūšanā, visā Eiropā organizējot dažādus pasākumus.

Šīs nedēļas laikā ieinteresētās personas no visām ES valstīm un partnervalstīm tiek aicinātas organizēt pašām savus pasākumus vietējā, reģionālā vai valsts mērogā. Populārākās pasākumu idejas ir tematiskās konferences, kampaņas vai atvērto durvju dienas, kas veltītas sākotnējai profesionālajai apmācībai vai arī. Kampaņas laikā liela uzmanība tiks vērsta uz komunikāciju sociālajos tīklos, tādējādi uzrunājot jauniešus izvēlēties profesionālo izglītību.