PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

10956.jpeg
Foto: pressmaster / 123RF
Valdībā apstiprināts noteikumu projekts par 2017./2018. mācību gada, semestru un skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laiku skolās.

Noteikumu projekts attiecas uz skolām, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas Latvijā, un to sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Nākamais mācību gads sāksies 2017. gada 1. septembrī, bet beigsies 2018. gada 31. maijā (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas - 14. jūnijā. Arī 12. klašu skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā. 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2018.gada 31.maijā, informē IZM.

Mācību gadu veido divi semestri:

pirmais semestris ilgst no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 22. decembrim;

otrais semestris ilgst: 

1.-8. klases un 10.-11. klases izglītojamiem - no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam;

9. klases izglītojamiem - no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 14. jūnijam;

12. klases izglītojamiem - no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 21. jūnijam.

Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:

rudens brīvlaiks no 2017.gada 23. līdz 27. oktobrim;

ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;

pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam (1.-11. klasei), no 2018. gada 19. līdz 23. martam (12. klasei);

vasaras brīvlaiks no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam (1.-8. klasei un 10. līdz 11. klasei).

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Saskaņā ar noteikumu projektu, skolēniem atļauts neapmeklēt mācību iestādi, ja gaisa temperatūra ir zemāka par normatīvajos aktos noteikto, kā arī, ja iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu. Šādos gadījumos izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.

Ar vakar, 2016. gada 13. decembrī, valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.  

Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.