PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 04. marts

Alise, Auce, Enija

5753.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Lai nodrošinātu iespēju studētgribētājiem šogad pieteikties studijām, Ministru kabinets šodien noteicis divus sākuma termiņus reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai studiju programmās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Ministru kabinets katru gadu nosaka sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, tādējādi nodrošinot, ka augstskolas un koledžas pirms reģistrācijas un uzņemšanas sākuma termiņa neslēdz ar studijām saistītus līgumus ar iespējamajiem reflektantiem.

Noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienādas iespējas sākt studējošo uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, tāpēc 2019.gadā Ministru kabinetam ir jānosaka termiņš, no kura var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus augstskolās un koledžās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Reflektantu reģistrēšanas un uzņemšanas termiņš katru gadu tiek noteikts, pamatojoties uz noteikumiem par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, kas paredz, ka centralizēto eksāmenu sertifikātus Valsts izglītības satura centrs izsniedz piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām.

Saskaņā ar noteikumiem par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku 12.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2019.gada 21.jūnijā. Valsts izglītības satura centrs ir noteicis, ka 2018./2019. mācību gada centralizēto eksāmenu sertifikātus pašvaldības izglītības pārvaldēm izsniegs 28.jūnijā. Tāpēc ar 2019.gada 1.jūliju augstskolas un koledžas var sākt reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu.

Sākot ar 2012.gadu, tika noteikts agrāks termiņš to reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās, kas ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jo saskaņā ar Augstskolu likumu personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, var uzņemt augstskolās un koledžā pilnas un nepilna laika bakalaura un profesionālās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, bez centralizēto eksāmenu kārtošanas. Līdz ar to bija iespēja ārvalstu potenciālajiem reflektantiem noteikt ātrāku reģistrācijas un uzņemšanas sākuma termiņu.

Ātrāka reģistrēšanas termiņa noteikšana ārvalstu personām veicinās Latvijas augstskolu un koledžu eksportspēju, kas nacionālās politikas plānošanas dokumentos ir izvirzīta kā viena no augstākās izglītības attīstības prioritātēm. Noteikumu mērķis ir visām augstskolām un koledžām nodrošināt vienādas iespējas sākt studējošo uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Noteikumi paredz divus sākuma termiņus reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai studiju programmās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, informē aģentūra LETA.

Reflektantu, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, reģistrāciju un uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt no 2019. gada 15.aprīļa.

Pārējo reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt no 2019.gada 1.jūlija.

Ātrāks sākuma termiņš reģistrācijai un uzņemšanai ir noteikts ne tikai ārzemniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs, bet arī Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs. Šāds regulējums ir noteikts, lai netiktu diskriminēti tie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri arī ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un vēlas pretendēt uz studijām Latvijā.

Izglītības un zinātnes ministrijā skaidroja, ka reģistrācijas un uzņemšanas procesā izšķirošā nozīme nav reģistrācijas brīdim. Saskaņā noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, uzņemšanai studiju programmā augstskolā vai koledžā rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem, un konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā. Proti, normatīvajā regulējumā ir noteikts, ka primāri ir sekmības rādītāji, jo uzņemti tiek atbilstošākie pretendenti, nevis tie, kas pirmie reģistrējas.

Ņemot vērā to, ka beigu termiņu nosaka pašas augstskolas un koledžas, augstskolas un koledžas reģistrāciju un uzņemšanu organizēs tik ilgi, lai reģistrēties studijām varētu arī pretendenti, kas visus nepieciešamos dokumentus iegūs tikai vasarā. Augstskolas un koledžas interesēs ir, lai studējošais izvēlas studēt attiecīgajā augstskolā un koledžā, līdz ar to augstskolas un koledžas nenostādīs nelabvēlīgā situācijā tos studētgribētājus, kas vidējo izglītību ieguvuši 2018.gada vasarā. Augstskolas un koledžas konkurē par mazo studējošo skaitu, līdz ar to, rēķinās ar lielas studētgribētāju daļas (personas, kas ieguvušas vidējo izglītību šajā gadā) interesēm.

Augstskolas un koledžas rīko vienotu uzņemšanu gan tiem reflektantiem, kas vidējo izglītību iegūst šajā gadā, gan tiem, kas to jau ir ieguvuši ātrāk, līdz ar to tiek noteikts ātrāks reģistrācijas un uzņemšanas termiņš, lai neierobežotu augstskolas un koledžas, kā arī neuzliktu par pienākumu augstskolām un koledžām reģistrāciju un uzņemšanu rīkot vairākkārtīgi.