PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Noslēdzies izglītības projekts Latvijas pedagogiem. Tā ietvaros izstrādāts jauns mācību līdzeklis satiksmes drošības jautājumu mācīšanai pamatskolā un pasniegti apbalvojumi aktīvākajiem projekta dalībniekiem.
Noslēdzies izglītības projekts Latvijas pedagogiem. Tā ietvaros izstrādāts jauns mācību līdzeklis satiksmes drošības jautājumu mācīšanai pamatskolā un pasniegti apbalvojumi aktīvākajiem projekta dalībniekiem.
Foto: CSDD
30. augustā noslēdzies VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) īstenotais projekts “Pedagogu tālākizglītības kursi par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu sākumskolā un pamatskolā”. Projekta laikā pilnveidota Latvijas skolotāju profesionālā kompetence satiksmes drošības jautājumu mācīšanai pamatskolas izglītības pakāpē, izstrādāts jauns interaktīvs mācību līdzeklis, “Ideju bankā” apkopoti skolotāju veidotie metodiskie un mācību materiāli un apbalvoti konkursa “Gada satiksmes drošības pedagogs” laureāti.

Neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma, 30. augustā, noslēdzies CSDD īstenotais projekts Latvijas skolotājiem “Pedagogu tālākizglītības kursi par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu sākumskolā un pamatskolā”. Tā ietvaros vairāk nekā 300 skolotājiem no visas Latvijas bija iespēja papildināt un pilnveidot savas zināšanas par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu pamatskolā. Semināros tika aktualizētas tēmas par dažādu satiksmes dalībnieku uzvedību un rīcību ceļu satiksmē, satiksmes dalībnieku savstarpējo sadarbību un toleranci, kā arī pārrunātas un skaidrotas pamatprasības velosipēda, elektroskrejriteņa un mopēda vadītājiem un sniegti metodiski padomi un ieteikumi šo tēmu mācīšanai skolā. Tā arī katrs projekta dalībnieks saņēma interaktīvu mācību līdzekli satiksmes drošības jautājumu mācīšanai – galda spēli “Drošie ceļu krustojumi”.

Projekta ietvaros pirmo reizi organizēts pedagogu darbu konkurss “Gada satiksmes drošības pedagogs”. Tajā varēja piedalīties jebkurš Latvijas pedagogs, iesniedzot pašu sagatavotus metodiskos mācību materiālus ceļu satiksmes drošības tēmu mācīšanai. Konkursa mērķis – apkopot labās prakses piemērus un izveidot ikvienam pedagogam pieejamu un mācību darbā pārbaudītu metodisko materiālu kopumu jeb “Ideju banku”, tādējādi veicinot ceļu satiksmes drošības un noteikumu apguvi skolā, izkopjot topošo satiksmes dalībnieku vispusīgas zināšanas, iemaņas un prasmes.

Konkursam “Gada satiksmes drošības pedagogs” iesniegtos darbus vērtēja īpaši izveidota ekspertu komisija. Konkursa galveno balvu ieguva Lībagu sākumskolas skolotāja Sandra Znotiņa. Otrajā vietā – Sējas pamatskolas pedagoģe Eva Jākobsone, bet trešā vieta Līgai Zeidakai no V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas. Atzinība par paveikto Innai Zenovjevai (Riebiņu vidusskola; Preiļu vidusskola) un Gitai Rudzītei (Limbažu Valsts ģimnāzija).

Projekts finansēts no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB) kontā.

Gan projekta dalībniekiem, gan konkursa laureātiem, tā arī visiem Latvijas skolu skolotājiem – izturību jaunajā mācību gadā! Lai radoši un zinātkāri ir Jūsu skolēni!

Reklāmraksts