Noslēguma posmā pabeigta analīzes algoritmu un optimizatora programmatūras izstrāde un bloku izstrāde, datu kontekstualizācija un priekšapstrāde, modeļu regulāras un automātiskas apmācības un modeļu darbināšana.

Pabeigta paredzamo testa scenāriju izstrāde un infrastruktūras pieejamības novērtēšana lietošanas gadījuma vietā. Noslēgusies testiem nepieciešamo datu kopu sagatavošana, datu izgūšana un sagatavošana no  Zabbix sistēmām, un ir veikta risinājuma testēšana/validēšana.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR.