PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Nākamais solis skolēnu pašpārvaldēs
Nākamais solis skolēnu pašpārvaldēs
Foto: Forums "Iesaistes spējas un iespējas"
Latvijas svētku laikā īpaši aktuāla tēma ir valsts nākotnes virzība, tai skaitā pilsonības veicināšana bērnu un jauniešu vidū. Tādēļ daudzās skolās tiek organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes ar mērķi bērnu vidū vairot zināšanas par valsts darbības principiem, nozīmi un atbildību pret to. Lielākoties šādu aktivitāšu organizācijā piedalās paši jaunieši - skolēnu pašpārvalžu biedri. Tie ir skolu aktīvākie pārstāvji, kas paralēli mācībām brīvprātīgi rūpējas par patīkamu, drošu un aktīvu vidi skolā kā sev, tā arī citiem skolēniem.

Skolēnu pašpārvaldes ir demokrātiskas un brīvprātīgas skolēnu vēlētas institūcijas, kuru mērķis ir pilnveidot izglītības iestāžu mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās. Galvenās skolēnu pašpārvaldes darbības jomas ir aktīva skolēnu iesaiste mācību darba pilnveidošanā un uzlabošanā, audzēkņu interešu izzināšana un pārstāvniecība, kā arī sabiedriskās dzīves organizēšanai vajadzīgo kompetenču pilnveide, tādējādi izkopjot savas spējas, prasmes un uzlabojot profesionālās karjeras iespējas nākotnē.

Viens no svarīgākajiem pašpārvalžu darbības principiem un vispārējiem uzdevumiem ir skolēnu līdzdalības veicināšana, tādējādi rūpējoties par jauniešu izpratnes vairošanu demokrātiskajos procesos un izglītības iestādes vides veidošanu kopā ar pedagogiem un administrāciju.

Biedrības “Pašpārvalžu atbalstam” pārstāve Brigita Medne stāsta: “Skolēnu pašpārvalde nav tikai pasākumu organizatori. Pašpārvalžu darbība ir ieguvums ne tikai to dalībniekiem, bet plašākai sabiedrībai. Tās ir iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā par visiem jautājumiem, kas skar skolēnus. Tās ir arī viņu tiesības – būt daļai no lēmuma pieņemšanas procesa. Tā ir iesaiste mācību un audzināšanas darbā, kur skolēni var būt sadarbības partneri arī mobinga mazināšanā un jauniešiem aktuāla mācību satura radīšanā. Ieguvumu ir daudz.

Esot pašpārvaldē, skolēns iemācās daudz, izmēģina aktivitātes, iespējas, lai izprastu, ko vēlas darīt nākotnē, un mācās sadarboties ar citiem, uzņemties atbildību, izpildīt pienākumus. Tas ir ieguvums arī skolai, kurā tiek veidota interesanta, saistoša, labestīga vide, kurā jaunieši paši jūtas komfortabli. Tieši skolēns var identificēt problēmas, kuras pieaugušajiem nav pat redzamas. Tātad – var palīdzēt meklēt arī risinājumus.

Skolas vadībai, pedagogiem tā ir iespēja iegūt lieliskus sadarbības partnerus, ar kuriem kopā izvērtēt skolas darbību un uzlabot to. Tas ir arī ieguvums Latvijai kopumā, lai būtu foršas, uz skolēnu vajadzībām, interesēm balstītas mācību iestādes, sadarbībā ieinteresēti pedagogi un skolēni. Ja skolēni iegūst līdzdalības, cieņpilnas sadarbības pieredzi jau skolā, ticu, ka tas rada labu augsni tam, lai veidotos sabiedrība, kas vēlas iesaistīties, līdzdarboties, piedalīties vēlēšanās, izteikt viedokli un iesaistīties aktivitātēs, kas uzlabo vidi.”

Lai attīstītu pašpārvalžu dalībnieku un konsultantu prasmes, un paceltu pašpārvalžu darbības procesus jaunā līmenī, šī gada 1.-2. decembrī Jūrmalā, viesnīcā Hotel Jūrmala Spa & Conference Centre norisināsies Latvijā lielākais skolēnu pašpārvalžu forums “Iesaistes spējas un iespējas”, kas pulcēs 100 skolēnus un 50 pašpārvalžu konsultantus no 50 dažādām izglītības iestādēm Latvijā. Tās būs 2 dienu neformālās izglītības mācības skolēniem ar mērķi stiprināt pašpārvalžu dalībnieku izpratni par skolēnu vajadzību izzināšanu, interešu pārstāvēšanu un dalību lēmumu pieņemšanā. Līdztekus arī skolotājiem - pašpārvalžu konsultantiem - būs lieliska iespēja piedalīties 16 stundu profesionālajā pilnveidē, savstarpēji daloties pieredzē un caur darbnīcām, un apmācībām iegūstot jaunas zināšanas par skolēnu atbalstu pašpārvalžu darbības procesos. Papildus tam, foruma mērķi ir veicināt pašpārvalžu pieredzes apmaiņu un potenciālu sadarbību ilgtermiņā, kā arī izzināt nepieciešamību pēc nacionāla līmeņa skolēnu vajadzību pārstāvniecības organizācijas jeb Latvijas Skolēnu domes.

Ņemot vērā, ka pieļaujamo dalībnieku skaits forumā ir ierobežots, pieteikšanās pasākumam jau ir noslēgusies.

Veidojot stipras skolas un pašpārvaldes, mēs veidojam arī stipru nākotni mūsu valstij un tās vadībai! Skolēnu pašpārvalžu forums “Iesaistes spējas un iespējas” pavisam noteikti ir solis pretim šim mērķim.

Aktivitāti "Ceļā uz Latvijas Skolēnu domi" organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību "Pašpārvalžu atbalstam” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.–2023. gadam ietvaros.