PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

10063.jpeg
Jau 27.aprīlī Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā notiks Atvērto durvju diena, kad ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar mācību iestādi.

Programmā:

9:00-10:00 Atvērto durvju dienas viesu reģistrācija; pēcpusdienā- apliecinājumu par dalību izsniegšana

10:00 Skolēnu radošo pētniecisko projektu prezentācijas

11:00 Skolotāju un skolēnu radošais projekts „integrētā mācību stunda: fizika+matemātika+mājturība”

12:00 Pavasara tirdziņš

12:00-16:00 Rīgas pašvaldības policijas „Drošības klase”: kinofilmas par drošību mājās, skolā, sabiedrībā, interaktīvās spēles.

13:00 Skolēnu un viesu iepazīšanās ar Rīgas pašvaldības policijas darbu skolas pagalmā

14:00 Pašaizsardzības paraugdemonstrējumi mācību priekšmetā „Ievirze policista darbā”

15:00 Tikšanās ar skolas vadību un vidusskolas vispārizglītojošo virzienu prezentācija


Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā
ir iespēja mācīties vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošos virzienos (programmas kods 31011011) :Visu dienu viesi iepazīstas ar skolu skolēnu - gidu pavadībā, apmeklē skolas muzeju un skolēnu vizuālās un lietišķās mākslas izstādi!

A virzienā – padziļināti latviešu valoda un literatūra

B virzienā – komerczinības

C virzienā  – ievirze policista darbā

D virzienā – kultūras tūrisma vadība

A vispārizglītojošais virziens -skolēni padziļināti apgūst latviešu valodu, literatūru un mācās citus mācību priekšmetus: svešvalodas (angļu, vācu, krievu val.), matemātiku, informātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, Latvijas un pasaules vēsturi, vizuālo mākslu, ekonomiku, ģeogrāfiju, sportu un kulturoloģiju.

B vispārizglītojošais virziens: komerczinības - skolēni iemācās izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīsta uzņēmējspējas. Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs.

Mācību priekšmeta Komerczinības mērķis ir veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personas veidošanos, kura izprot makroekonomikas teoriju, tautsaimniecībā notiekošos procesus un redz savu vietu tajā. Papildus mācību priekšmetā Komerczinības skolēni mācās menedžmentu, tirgzinības, lietišķo etiķeti un grāmatvedību.

C vispārizglītojošais virziens:Ievirze policista darbā- skolēni iepazīst policista darbu, aktīvi iesaistās dažādos sabiedriskos projektos, iemācās aizsargāt sevi un tuvākos, rūpējas par veselīgu dzīvesveidu un veido savu turpmāko karjeru. Mūsu skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Pēc 12.klases skolēnam ir iespēja ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī strādāt Rīgas pašvaldības policijā.

Mācību priekšmeta Ievirze policista darbā mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par Latvijas policijas darbību, veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personības veidošanos, attīstīt un pilnveidot skolēnu izpratni par demokrātisku sabiedrību, cilvēktiesību pamatprincipiem un drošību sabiedrībā. Mācību priekšmetā Ievirze policista darbā skolēni apgūst iemaņas policijas darbā, kriminālistiku, pašaizsardzību, piedalās ieroču un šaušanas mācībā.  

D vispārizglītojošais virziens: Kultūras tūrisma vadība- skolēni veido izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīst gida darbu, plāno un organizē kultūras tūrisma projektus.

Mācību priekšmeta Kultūras tūrisma vadība mērķis ir sekmēt sociāli aktīvas un kultūrizglītotas personības veidošanos, kura apzinās pasaules un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas un dzīvesveidu, iesaistās kultūras un mākslas norisēs, attīstot prasmi apzināties tūrismu kā nozīmīgu valsts tautsaimniecības nozari. Mācību priekšmetā Kultūras tūrisma vadība skolēni mācās kultūras tūrisma pamatus, iepazīst tūristu gida darbu, kultūras tūrisma mārketingu, menedžmentu un lietišķo etiķeti.       

Papildus mūsu vidusskolēni apgūst teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu, florbolu un mācās radoši domāt pēc E.de Bono radošās domāšanas metodes. Vidusskolēni mācās Gaujas ielā 23.

Vidusskolēniem no Latvijas novadiem piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

Dokumentus pieņemsim jau no 10.jūnija darba dienās: no plkst. 10:00 līdz 15:00.

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23; Tālr. 67519009; 67519001