PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

9766.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, valsts izglītības iestādēs notiks centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojekti.

Pilotprojektu izglītības iestādēs tiks veikti 2016. gada 13.aprīlī.

Minētie eksāmeni notiks atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam noteiktajam par valsts diagnosticējošo darbu 8., 9., 10., 11. klasē organizēšanu STEM jeb dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā kontekstā ar centralizēto eksāmenu fizikā un ķīmijā sistēmas pakāpenisku pilnveidi, paredzot centralizēto eksāmenu pilotprojektu 2015./2016. un 2016./2017. mācību gadā. Tā informē Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste.

Pilotprojekta eksāmenu fizikā pieteicās kārtot 1685 skolēni no 76 skolām, 1283 skolēni no 58 skolām pieteicās kārtot pilotprojekta eksāmenu ķīmijā, 383 skolēni no 19 skolām - dabaszinībās. Pilotprojekta eksāmens gan saturiski, gan strukturāli atšķirsies no esošā centralizētā eksāmena ķīmijā vai fizikā.

Pilotprojekta eksāmena rezultāti būs zināmi 9.maijā. Skolēns varēs izvēlēties, vai eksāmena rezultātu iekļaut sekmju izrakstā, vai nē.

Ir paredzēts, ka 2016./2017. mācību gadā notiks otrs šāda veida pilotprojekta eksāmens, lai abu gadu datus varētu salīdzināt un veikt secinājumus par skolēnu mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un dabaszinībās.

2015./2016. mācību gadā jau ir notikuši diagnosticējošie darbi matemātikā 8. klasē, dabaszinātnēs 9. klasē, fizikā un ķīmijā 10. klasē un 11. klasē, ar nolūku novērtēt un pilnveidot skolēnu zināšanas, eksperimentālās un sadarbības prasmes.