PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

5762.jpeg
Foto: designpics / 123RF
Nozaru ekspertu padomes un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome ir saskaņojusi visas 14 pilnveidotās un vienu izstrādāto nozares kvalifikāciju struktūru, informēja Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Profesionālās izglītības satura reformas gaitā tiek veidota sistēma, kas spētu elastīgi reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības saturu un sekmētu darba tirgus uzticamību profesionālajai izglītībai.

Padomēs saskaņotā nozares kvalifikāciju struktūra, kā skaidroja VISC, tās nepieciešamības gadījumā var tikt operatīvi pilnveidotas atbilstoši nozaru vajadzībām.

Pamatojoties uz nozaru kvalifikāciju struktūrām, tiek veidots izglītības piedāvājums, kā arī Ministru kabinets noteiks obligāti piemērojamo profesijas standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu. Kopīgā darba rezultāts būs lielā mērā atkarīgs no nozaru spējas atbildīgi veidot pasūtījumu un savlaicīgi reaģēt uz attīstības tendencēm savā nozarē.

Saskaņotajām nozaru kvalifikāciju struktūrās iekļautajām profesijām tiek izstrādāti profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības, modulārās profesionālās izglītības programmas un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturi, aktīvi iesaistot sociālos partnerus un darba tirgus pārstāvjus profesionālās izglītības satura veidošanā.

VISC uzsvēra, ka aktīva darba tirgus pārstāvju iesaiste profesionālās izglītības satura izstrādē uzlabos profesionālās kvalifikācijas iegūšanas un piešķiršanas kvalitāti un izveidos atbilstību darba tirgus noteiktajām prasībām. Kas vēl jo vairāk ir svarīga, jo atbilstoši Ekonomikas ministrijas datiem, lielākajā daļā attīstīto valstu ekonomiskā attīstība 2017.gada otrajā pusē bija straujāka nekā iepriekš prognozēts, kā arī ražošanas apjomu pieaugums 2018.-2019.gadā paredzams Latvijā, nodrošinot stabilu izaugsmi un būtiski pieaugot darbaspēka pieprasījumam arī vairākās nozarēs Latvijā.

Kā ziņots, vidējā termiņā Latvijā arvien izteiktāka kļūs vidējas kvalifikācijas darbaspēka nepietiekamība, ko visvairāk izjutīs apstrādes rūpniecībā un būvniecībā, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes.

Kopumā nākamajā dekādē nodarbinātības iespējas paplašināsies, taču demogrāfijas tendences un darba tirgus reģionālās atšķirības radīs vēl izteiktāku darbaspēka nepietiekamību, teikts EM prognozēs. Vienlaikus izglītības piedāvājuma struktūra ir kļuvusi sabalansētāka ar darba tirgus vajadzībām, tomēr speciālistu skaits, kas ienāk darba tirgū, joprojām ir mazāks, nekā nepieciešams, lai pilnībā risinātu darbaspēka nepietiekamību.

"Visaptverošas pieaugušo izglītības sistēmas izveidošana ir būtiska, lai salīdzinoši īsākā laikā mazinātu disproporcijas darba tirgū un spētu ātri pielāgoties pārmaiņām 21.gadsimtā - straujo zinātnes un tehnikas sasniegumu un augsto tehnoloģiju laikmetā, kad iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk. Līdz 2021.gadam pieaugušo izglītības sekmēšanai pieejami gandrīz 150 miljonu eiro ES fondu atbalsts. Būtiski, lai šie līdzekļi tiktu efektīvi izmantoti un sasniegtu savu mērķi - samazinātu zemas kvalifikācijas darbaspēka īpatsvaru darba tirgū," sacīja A.Ašeradens.