PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

workplace-1245776_1920.jpg
Foto: Pixabay
Augstākās izglītības institūcijas ir aicinātas pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam, lai īstenotu projektus studējošo inovāciju sekmēšanai, informēja Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).

Pasākuma pirmajā kārtā projektu realizācijā no ERAF paredzēts ieguldīt vairāk nekā 19,8 miljonus eiro.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajā Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmā paredzēts sekmēt studējošo inovācijas spēju un uzņēmējspēju, kā arī stiprināt augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem, piesaistot privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanā. Šo mērķu sasniegšanās augstākās izglītības iestādes varēs organizēt inovāciju konkursus un sacensības, inovāciju darbnīcas, īstenojot studentu inovāciju pieteikumus, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, kā arī citus pasākumus, kas attīsta studējošo jaunradi un uzņēmīgumu.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks radītas inovācijas - izstrādāti jauni produkti, procesi, pakalpojumi, tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, tiks izveidoti prototipi vai būtiski uzlabotas produktu izstrādes metodes, kā arī palielināsies studējošo nodibināto jaunuzņēmumu skaits un studējošo skaits, kas iesaistās biznesa inkubatorā, biznesa akseleratorā un citās agrās attīstības riska kapitāla programmās.

ERAF finansējumam var pieteikties augstākās izglītības institūcijas, kas kā sadarbības partnerus projektu ieviešanā iesaistīs citas augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, komersantus, biedrības un nodibinājumus, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijas.

Pirmajā programmas atlases kārtā ieguldījumiem studējošo inovāciju veicināšanā paredzēts investēt 19 850 697 eiro ERAF līdzekļu un piesaistīt privāto līdzfinansējumu vismaz 6 616 899 eiro apmērā. Viena projekta īstenošanai maksimālais publiskais finansējums ir 2,5 miljoni eiro, ERAF finansējuma daļa - 75% no projekta attiecināmajām izmaksām, informē aģentūra LETA.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē projektu iesniegumus ERAF atbalsta saņemšanai var iesniegt CFLA līdz šā gada 1.oktobrim.