PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Otro gadu pēta, kā jūtas un sevi profesijā redz Latvijas skolotāji; aicina aizpildīt anketu
Otro gadu pēta, kā jūtas un sevi profesijā redz Latvijas skolotāji; aicina aizpildīt anketu
Foto: Lielvards
Arī šogad izglītības uzņēmums “Lielvārds” kopā ar izglītības pētījumu platformu “Edurio” turpinās pērn iesākto iniciatīvu – ikgadēju pētījumu “Skolotāja balss”. Šogad pētījuma mērķis ir ne tikai noskaidrot, ko domā un kā jūtas skolotāji, bet arī salīdzināt šī gada rādītājus ar 2021. gadā iegūtajiem rezultātiem, lai veiktu secinājumus par izmaiņām un ar visām iesaistītajām pusēm diskutētu par problēmu risinājumiem.

“Esam gandarīti turpināt pērn uzsākto iniciatīvu, un gatavojamies padziļinātāk pētīt jau pirmajā aptaujā izkristalizējušās problēmas. Mums kā uzņēmumam ir svarīgi ne tikai runāt par aktuālajām problēmām, bet arī meklēt tām risinājumus. Šis pētījums un iegūtie dati mums palīdz rosināt diskusiju ar izglītības nozares pārstāvjiem, kopīgi izstrādājot un piedāvājot jau konkrētus scenārijus,” skaidro “Lielvārds” vadītājs Andris Gribusts.

Ik gadu galvenais pētījuma mērķis ir parādīt to, kā jūtas un sevi profesijā redz Latvijas skolotāji. Cilvēki, uz kuru pleciem gulstas ne tikai atbildība par mūsu bērnu skološanu, bet arī to, vai un kā jaunā paaudze apgūs būtiskāko 21.  gadsimta prasmi – mācīšanos. Pērn šajā pētījumā piedalījās aptuveni 1400 skolotāji (gan pirmsskolas, gan pamatskolas un vidusskolas pedagogi).

2021. gada veiktajā pētījumā noskaidrots, ka teju katrs trešais skolotājs (33%) vienmēr vai bieži darbā jūtas demotivēts, un 27% aptaujāto jūt pesimismu, domājot par nākotni skolotāja profesijā. Skolotāji Latvijā ir patiesi savas profesijas patrioti, tomēr viņi nejūt, ka strādātu sabiedrībā novērtētā un labi apmaksātā profesijā. Tomēr neatkarīgi no lielās slodzes pētījumā redzams, ka pedagogi turpina pilnveidoties – gandrīz visi pērn gadā aptaujātie pedagogi (81%) norādīja, ka apgūst dažāda veida profesionālās pilnveides programmas.

“Mēs ticam, ka skolotājs ir viena no nākotnes profesijām, tāpēc, rīkojoties proaktīvi un jau laikus apzinot pētījumā izgaismotās bažas un problēmas, mēs kopā varam pilnveidot kā skolotāju, tā skolēnu ikdienu un mācību procesu,” pauž “Lielvārds” Kompetences centra vadītāja Dana Narvaiša.

Skolotāji aicināti veltīt dažas minūtes anonīmas elektroniskās aptaujas aizpildīšanai, lai sniegtu savu redzējumu par to, kā savā profesijā jūtas šādās jomās: darba ritējums, noskaņojums, profesijas novērtējums, pedagogu profesionālā pilnveide un caurviju prasmes.

Pētījuma anketa pieejama šeit. Lai atbildētu uz aptaujas jautājumiem, nepieciešams pierakstīties ar savu E-klases skolotāja pasi.