Ja esi pamatskolēns, tad Tev jau pavisam drīz jāizdara izvēle, kur turpināt mācīties, lai iegūtu vidējo izglītību. 

Mēs, Natālijas Draudziņas vidusskola, Tev piedāvājam šo iespēju pašā Rīgas centrā, skolā, kurā ir plašs sporta komplekss un mācību procesā tiek izmantotas pašas modernākās informācijas komunikācijas tehnoloģijas – skolā otro gadu darbojas Samsung digitālā klase, kur mācību procesā izmantojam planšetdatorus. Aicinām Tevi mūsu pulkā! Vairāk informācijas vari meklēt mūsu skolas mājaslapā. Interesējošus jautājumus vari uzdot skolas direktoram Pēterim Ševčenko, rakstot e-pasta vēstuli [email protected]. Tavu mācību laikā skola iegūs jaunu, sakoptu veidolu – jau šovasar tiks uzsākti skolas renovācijas darbi, kurus plānots pabeigt trīs gadu laikā.

Skola īsteno šādas programmas:

 • pamatizglītības programmu (kods 21011111);
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) programmu (kods 31013011);
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības) programmu (kods 31013011);
 • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (ekonomika un ģeogrāfija) programmu (kods 31014011);
 • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods  31012011);
 • vispārējās vidējās izglītības programmu (kods: 31011011).

Tu vari darboties un attīstīt savas spējas interešu izglītības pulciņos. Piedāvājam šādas iespējas:

 • jauktais koris;
 • teātra studija Paši;
 • matemātikas pulciņš Cipariņš;
 • uzņēmējdarbība;
 • skolas muzejs;
 • vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa;
 • peldēšana.

Skolai ir sporta komplekss, kurā tiek piedāvātas nodarbības divos baseinos, atlētikas zālē, lielajā un mazajā sporta zālēs.