PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

10663.jpeg
Foto: pressmaster / 123RF
Eiropas Savienības finansētajā bezmaksas augļu un dārzeņu izdales programmā piegādātāji varēs iekļaut arī "Zaļās" un "Bordo" karotītes produkciju.

Tā paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā piešķir un uzrauga atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs".

Skolēniem varēs izdalīt ne tikai integrēti vai bioloģiski audzētus augļus un dārzeņus, bet arī tādus, kas audzēti atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas jeb "Zaļās" un "Bordo karotītes" prasībām, ja to apliecina attiecīgs Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts.

Grozījumos arī svītrots nosacījums, ka gadījumā, ja skolēniem netiek izdalītas asorti jeb 100 gramu porcijas no vairāku veidu augļiem un dārzeņiem, tad viņi katru mēnesi saņem gan augļus, gan dārzeņus. Nosacījums tika svītrots pēc diskusijām ar nozares pārstāvjiem, jo ne visos reģionos iespējams nodrošināt skolēniem abu veidu produktus. Tādējādi pastāvētu risks, ka šāda nosacījuma dēļ atsevišķas skolas nevarētu piedalīties programmā.

Tāpat arī paredzēts, ka atbalsta pretendentam, kas nodrošina augļu un dārzeņu piegādāšanu, pavaddokumentā precīzi būs jānorāda dokumenta datums un numurs, produkta veids, porciju skaits, kā arī piegādāto augļu vai dārzeņu daudzums kilogramos, cena par mērvienību, piegādātā produkta ražotājs un vispārējās izglītības iestādes nosaukums.

Savukārt atbalsta pretendentam, kas īsteno reklāmas pasākumus un veido izglītošanas pasākumu rīkus, iesniedzot atbalsta iesniegumu, būs jāpievieno detalizēta tāme un pārskats par paveikto. Tādējādi tiks nodrošināta izlietoto finanšu līdzekļu uzraudzība, norāda ZM.

Tāpat grozījumi paredz, ka skolai, piedaloties programmā, jānodrošina, ka skolēniem atbalsta periodā tiek sniegta mācību viela vai praktiskās nodarbības par augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, kā arī tiek organizēts vismaz viens izvēles pasākums, piemēram, augļu un dārzeņu degustācija vai dalība konkursos par veselīgu uzturu.

Programmas "Skolas auglis" laikā skolēni trīs reizes nedēļā saņem ābolus, bumbierus, lielogu dzērvenes, kāpostus, kolrābjus, burkānus, kāļus, ķirbjus vai arī šo produktu asorti porcijas.

ES līdzfinansētajā programmā augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu audzēšanas un marķēšanas prasībām, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 kilometriem.

Pirmajā gadā - 2010./2011.mācību gadā - programmā "Skolas auglis" piedalījās 63% izglītības iestāžu no kopējā valsts izglītības iestāžu skaita, bet 2015./2016.mācību gadā programmā piedalījās 91% izglītības iestāžu un skolēniem tika izdalītas 13 591 824 porcijas augļu un dārzeņu, informē aģentūra LETA.

Līdzās programmai "Skolas auglis" visu mācību gadu turpinās programma "Skolas piens", kuras laikā bērnudārzu audzēkņiem un skolēniem ir iespēja katru mācību dienu saņemt līdz 250 mililitriem piena vai citus piena produktus.

Abās programmās Eiropas Savienība sedz 90% no attiecināmajām izmaksām, bet 10% ir jānodrošina dalībvalstij.