Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis: “Skatoties ilgtermiņā, izglītībai ir izšķiroša nozīme dzīvās dabas saglabāšanai nākotnē. Mēs varam panākt izmaiņas saražoto preču un produktu kvalitātē, finanšu sistēmās, gudrākā resursu izmantošanā, labākā mežu, lauku vai ūdeņu apsaimniekošanā, bet vajadzētu izprast, kādēļ tas ir nepieciešams. Es vēlos lūgt skolotāju atbalstu vides jautājumu integrācijā dažādos mācību priekšmetos. Veiksmīga zināšanu pasniegšana skolēniem šodien var mainīt kaut ko pēc 30 un 40 gadiem.”

Aptaujātie jaunieši uzskata, lai risinātu vides un dabas problēmas Latvijā, tiek darīts kopumā nepietiekami (69%). Tas ietver to, ka videi draudzīgas attīstības nodrošināšanai Latvijā tiek atvēlēts kopumā nepietiekami daudz valsts un pašvaldību budžeta naudas (58%), kā arī Latvijas pašreizējie likumi attiecībā uz dabas aizsardzību kopumā tiek novērtēti kā pārāk «vāji» (64%).

Lai arī jaunieši iedzīvotāju iesaisti dabas saglabāšanā un izglītības pilnveidošanu par vides, dabas un klimata jautājumiem uzskata par neapšaubāmu prioritāti, mācību iestādēs viņiem netiek sniegtas pilnvērtīgas zināšanas un izpratne. Vidēji tikai 32% respondentu uzskata, ka mācību iestādēs izpratne par preču un pakalpojumu ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu, sugu un dzīvotņu saglabāšanu un citiem jautājumiem tiek veidota labā un teicamā līmenī.

Pasaules Dabas Fonda projekta vadītāja Laura Treimane norāda: “Skolās būtu steidzami jāsāk pasniegt “izdzīvošanas ABC”, lai jaunieši zinātu, kā aizstāvēt savas intereses un rīkoties pirms neatgriezeniski saasinās dabas daudzveidības izzušanas un klimata krīzes. Par to arī esam pārliecinājušies, īstenojot “Aizstāvības akadēmiju”.”

Pēc respondentu domām visvairāk vides un dabas aizsardzības problēmu risināšanā Latvijā būtu jāiesaistās iedzīvotājiem (79%), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (62%), valdībai (57%) un pašvaldībām (55%), kā arī nevalstiskajām organizācijām (52%).

Pasaules Dabas Fonds aicina lēmumpieņēmējus ieklausīties jauniešu viedokļos, lai kopā ar visām iesaistītajām pusēm meklētu risinājumus vides aizsardzības jautājumu integrācijai visos mācību priekšmetos.

Aptaujas mērķis bija izvērtēt 16 - 25 gadus vecu jauniešu viedokļus attiecībā uz vides aizsardzības problēmu risinājumiem. Anketēšana tika veikta sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2021. gada janvārī. Projektu “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Aptaujas rezultātu kopsavilkums pieejams ŠEIT.