PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

9344.jpeg
Foto: fikmik/ 123RF
Summas atvēlēšanu no Rīgas domes rezerves fonda atbalstīja domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja. 

Par pedagogu streika dienu, kas notika 2015.gada 27.novembrī, Rīgas pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts mērķdotācijas, tiks izmaksāts atalgojums, kopsummā veidojot 190 771 eiro.

E-klase jau informēja, ka 27.novembrī pedagogu streikā piedalījās 905 izglītības iestādes un tajā piedalījās gan vispārizglītojošās skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan sporta skolas, gan internātskolas, gan arī augstskolas un zinātnes iestādes.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izvirzīja divas prasības. Pirmkārt, novirzīt rezervētos deviņus miljonus eiro jau esošo noteikumu pilnveidei, lai uzlabotu darba samaksas nosacījumus visiem nozarē strādājošajiem, īpaši uzsverot pirmsskolas, mazo skolu, atbalsta personāla stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību, kā arī pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus. Otrkārt, arodbiedrība prasīja nodrošināt finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei.