PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

brooke-cagle-609873-unsplash.jpg
Foto: Unsplash
Spēcīga un pētniecībā balstīta doktorantūra, prognozējamas un pārredzamas karjeras struktūras izveide palīdzēs Latvijai pievilināt izcilus prātus no ārzemēm un arī saglabāt savus talantus universitātēs, uzskata Pasaules Banka (PB).

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), iesaistot PB ekspertus, sadarbībā ar augstskolām īsteno augstākās izglītības modernizāciju. Patlaban tiek realizēts plāns akadēmiskās profesijas stiprināšanai. Savukārt PB eksperti, noslēdzot pēc IZM pasūtījuma veikto pētījumu par augstskolu pārvaldību un cilvēkresursu politiku Latvijā, sagatavojuši rekomendācijas augstākās izglītības iestādēm un politikas veidotājiem.

PB Baltijas valstu un Polijas reģionālais menedžeris Karloss Pinerua uzsvēra, ka saskaņā ar jaunākajiem PB pētījumiem, cilvēkresursi veido divas trešdaļas no nācijas bagātības. Spēcīgi cilvēkresursi, ko atbalsta augstas kvalitātes un starptautiski konkurētspējīgas augstākās izglītības iestādes, ir valstu labklājības pamats, viņš norādīja.

Savukārt PB vecākā izglītības speciāliste Nina Arnholda teica, ka Latvijas augstākās izglītības sistēmai jau gadiem ilgi ir nepietiekams finansējums, par ko liecina ziņojumi.

"Lai sistēma būtu starptautiski konkurētspējīga un kvalitatīvāka, nepieciešams finansējumu vairāk balstīt sniegumā, lai augstākās izglītības iestādēm būtu finansiāli stimuli iegūt labākus rezultātus. Spēcīga, pētniecībā balstīta doktorantūra, prognozējamas un pārredzamas karjeras struktūras izveide palīdzēs Latvijai pievilināt izcilus prātus no ārzemēm un arī saglabāt savus talantus universitātēs," pauda N.Ahnholda.

Pētījuma otrā posma rezultātā saņemtie PB ekspertu ieteikumi attiecas uz doktorantūru un pēcdoktorantūru, akadēmiskā personāla atlasi un karjeras attīstību, atalgojuma un snieguma izvērtēšanu, kā arī cilvēkresursu vadību.

Eksperti iesaka augstskolām sadarboties, lai novērstu programmu dublēšanos, nodefinēt, ko gaida no doktorantūras studentiem, sekmēt doktorantu dalību pētniecībā. Augstākās izglītības iestādēm darbā būtu jāpieņem tāds akadēmiskais personāls, kas spēj veikt pētniecisko, studiju un administratīvo darbu. Akadēmiskā personāla darba samaksā svarīga būtu prognozējamība un finansiālā plānošana. Jāpanāk, lai akadēmiskais personāla atalgojums būtu adekvāts, orientēts uz sniegumu. Ieteikts arī nodrošināt akadēmiskā un zinātniskā darba integrēšanu. Tāpat rekomendēts veidot nacionālo karjeras ietvaru, kas būtu savietojams ar starptautiskajām pamatnostādnēm. Augstākās izglītības internacionalizācijai PB iesaka piesaistīt studentus un mācībspēkus no citām valstīm, informē aģentūra LETA.

IZM kopš 2014.gada īsteno būtiskas reformas augstākās izglītības sistēmā. To galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko piedāvā efektīvi pārvaldītas augstākās izglītības iestādes. Reformas vērstas uz augstskolu lomas pārdefinēšanu - tām kā zināšanu centriem ir jāstimulē valsts ekonomiskā attīstība.