PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

9211.jpeg
Foto: hxdbzxy / 123RF
Pedagogu atalgojumam nākamajā gadā papildus nepieciešami 2 382 743 eiro, aprēķinājusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Nepieciešamos finanšu līdzekļus plānots pārdalīt no IZM budžeta resursiem - no profesionālās izglītības programmu īstenošanai pieejamā finansējuma. Kā skaidroja ministrijā, pārdali iespējams veikt, ņemot vērā demogrāfiskos rādītājus un izglītojamo skaita dinamiku, informē ziņu aģentūra LETA.

Ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, ko šodien, 10.novembrī, plānots prezentēt valdībā, norādīts, ka, neskatoties uz to, ka apstiprinātais finansējuma apmērs pašvaldībām 2016.gadam salīdzinājumā ar finanšu apmēru 2015.gadam ir palielinājies par 1,8 miljoniem eiro, saskaņā ar aktuālo izglītojamo skaitu 1.septembrī, lai nodrošinātu atbilstošu finansējumu, ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi.

Neskatoties uz to, ka kopējais izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestādēs ir samazinājies, izglītojamo struktūras izmaiņas būtiski palielinājušas to izglītības programmu finansējumu, kas izmaksu ziņā ir dārgākās, uzsver IZM.

IZM saskaitījusi, ka ievērojami samazinājies bērnu no piecu gadu vecuma skaits pirmsskolā, kuru izglītības izmaksas ir zemas. Savukārt ir palielinājies izglītojamo skaits skolās, īpaši to izglītojamo skaits, kas apgūst izmaksu ziņā dārgākās izglītības programmas. Piemēram, ir palielinājies izglītojamo skaits programmās ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi, integrēto izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits. Tāpat pieaudzis izglītojamo skaits mazajās skolās un valsts ģimnāzijās.

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2016.gadā, ministrija lūdz atbalstīt papildu finansējuma 349 437 eiro apmērā piešķiršanu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, speciālajām internātskolām un attīstības un rehabilitācijas centriem.

IZM uzsver, ka privātajās izglītības iestādēs jau vairākus gadus turpina pieaugt izglītojamo skaits, bet bāzes finansējums kopš 2013.gada palicis nemainīgā līmenī. Minētā iemesla dēļ veidojas ievērojams finanšu deficīts. 2016.gadā šim mērķim ir nepieciešami 6,7 miljoni eiro, kas ir par 1,9 miljoniem eiro vairāk, nekā plānots budžeta bāzē.

Šajā mācību gadā darbu sāka arī divas vidusskolas, kuras ir izveidojušas Latvijas augstskolas - Rīgas Tehniskās universitātes "Inženierzinātņu vidusskola" un Rēzeknes Augstskolas "Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola". Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam valstij jāpiedalās valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu finansēšanā Izglītības likumā paredzētajos gadījumos, tas ir, jānodrošina finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Lai nodrošinātu finansējumu minētajām Latvijas augstskolu vidusskolām, sākot no 2016.gada 1.janvāra, papildu nepieciešami 65 404 eiro.

Līdz ar to, lai nodrošinātu pašvaldību izglītības iestāžu, privāto izglītības iestāžu, augstskolu izveidoto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzturēšanas izdevumus speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, speciālajām internātskolām un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem 2016.gadā un turpmāk ik gadu papildus nepieciešami 2,38 miljoni eiro.