PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Prese.jpg
Foto: Publicitātes foto
Priekšstats par pedagoga profesiju, kas veidojas no publikācijām medijos, pakāpeniski uzlabojas – ja pērn veiktā analīze liecināja, ka tikai 13% no visiem rakstiem par pedagogiem ir pozitīvi, tad šogad tādi ir jau 25% no visām publikācijām.

Joprojām aktuāls ir arī zemo algu jautājums – par to minēts 21% gadījumu (iepriekš 24%), par pedagogu trūkumu runāts 11% publikāciju (iepriekš 13%), savukārt, pēdējos mēnešos aktualizējies jautājums par skolotāju streiku, liecina Neatkarīgās izglītības biedrības (NIB) veikts pētījums.

Pozitīvajos rakstos par pedagogiem, lielākoties, tiek minēts, ka pedagogi spēj iedvesmot un aizraut, skolotāji tiek pozicionēti kā līderi un bērnu elki, tāpat tiek uzsvērti šīs profesijas ieguvumi un priekšrocības. Atlikušajos 43% rakstu, kuros minēti pedagogi, konteksts ir neitrāls – tiek skaidrotas dažādas izmaiņas normatīvajos aktos, arodbiedrības nostāja u.tml.

“Eiropā kopumā skolotāju trūkums ir tikpat liela problēma kā Latvijā. Tiek veidotas jaunas programmas un iniciatīvas skolotāju profesijas prestiža celšanai, tādējādi veicinot jaunu skolotāju ieplūšanu skolās. Mūsu biedrība, izprotot situācijas nopietnību, visa šī mācību gada laikā organizējusi viedokļrakstu sēriju. Apzināmies, ka sakāpinātās emocijas ap skolotāju algu pacelšanu nenāk par labu profesijas prestižam. Skolotājiem ir jāpelna labi – tā ir aksioma, bet reizē vēlamies akcentēt arī citus kritērijus, ar ko izmērīt profesijas prestižu. Pēdējos gados ir veikti vairāki pētījumi par profesiju prestižu Latvijā (SKDS, LIZDA u.c.), un kā viens no izmērāmiem rādītājiem ir tās atspoguļojums medijos. Apņēmīgi turpināsim šo situāciju uzlabot, koncentrējot mūsu biedru zināšanas un daloties ar tām publiski. Esam gandarīti par pašreizējo rezultātu un ar savu piemēru gribam parādīt, ka ir vērts darboties nevalstiskajā sektorā un panākt uzlabojumus, kas ietekmē visu valsti,” stāsta Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola.

Pētījuma ietvaros tika analizēti publikāciju virsraksti, kas publicēti laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 1. martam. Šis ir atkārtots pētījums, lai salīdzinātu izmaiņas mediju vidē, pirmais pētījums tika veikts par publikācijām no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam. Jau tika vēstīts, ka 2018. gada 1. septembrī NIB aizsāka darbu pie pedagoga profesijas prestiža paaugstināšanas, tostarp pedagogu tēla uzlabošanas plašsaziņas līdzekļos.