PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

10931.jpeg
Foto: gpointstudio / 123RF
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir iepazinies ar jaunāko OECD PISA pētījumu, kurā analizēti skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs, matemātikā, lasīšanā.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) PISA (Programme for International Student Assessment - Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma) 2015 pētījumā Latvijas un citu OECD valstu skolēnu sasniegumi salīdzināti divos veidos, pirmkārt, vidējo punktu un, otrkārt, kompetenču līmeņu (1-6)  salīdzinājumā.

Latvijas skolēnu dabaszinātņu, matemātikas un lasīšanas vidējā kompetence starptautiskajā salīdzinājumā atbilst skolēnu kompetencei valstu grupā, kuras sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi no OECD valstu vidējā līmeņa. "Tā ir pozitīva tendence, taču ir vēl kur tiekties," uzsver VISC vadītājs Guntars Catlaks. "Ceram, ka ar izmaiņām mācību saturā spēsim sasniegt vēl augstāku līmeni. Izaugsmes iespējas ir lielas, palielinot skolēnu skaitu ar izciliem sasniegumiem. To varētu veicināt projekts par kompetenču pieeju mācību saturā, paredzot vairāk individuālu pieeju katram skolēnam. Priecē, ka Baltijas valstu kontekstā esam vienu soli priekšā Lietuvas skolēniem, taču arvien atpaliekam no Igaunijas skolēniem. Tāpēc strādāsim uz to, lai šie rezultāti Latvijā būtu augstāki."

VISC arī atzinīgi novērtē labos sasniegumus dabaszinātnēs un lasīšanā, kaut arī izmaiņas atšķirībā no iepriekšējā PISA pētījuma 2006 nav statistiski nozīmīgas, tomēr neliels procentuāls kritums matemātikā norāda jomu, kur vairāk būtu jāstrādā.

Pētījumā gūtie fakti, par skolu sasniegumiem pēc urbanizācijas, izvirzot lielpilsētu skolas ar augstākiem sasniegumiem priekšgalā, nepārsteidz, jo līdzīga tendence saglabājusies arī iepriekšējā pētījuma rezultātos.

Vērtējot nākotnes tendences profesijas izvēlē, pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā ir 7,2% piecpadsmitgadīgo skolēnu, kuri vēlētos kļūt par profesionāļiem dabaszinātnēs vai inženieriem, vidēji OECD valstīs tādi ir 8,6% skolēnu. Informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā vēlas strādāt 3,9% Latvijas skolēnu (OECD valstīs - 2,6%), apliecinot, ka Latvijā joprojām IKT joma saglabājas starp pieprasītajām profesijām skolēnu interešu lokā.

OECD PISA rezultāti iegūti, analizējot četrus gadus ilgušā (2013-2016), 72 pasaules valstīs veiktā (to skaitā 35 OECD valstīs un 37 partnervalstīs), komplicētā pētījumā iegūtos salīdzinošos datus par piecpadsmit gadus vecu skolēnu kompetencēm dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā plašā valsts, izglītības iestādes, skolēna ģimenes sociālekonomiskā stāvokļa un citu faktoru kontekstā.

Latvijā OECD PISA 2015 pētījumu īstenoja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos" ietvaros, informē Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste.