PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

11835.jpeg
Foto: lenetssergey / 123RF
Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par sievietes lomu informācijas tehnoloģiju (IT) jomā un IT zināšanu nepieciešamību darbam kopumā, veikts pētījums.

Pētījumu "Sievietes IT jomā Latvijā", kurā noskaidrojās, ka tikai 6% iedzīvotāju domā, ka darbs IT ir piemērotāks sievietēm, veica Tele2 Shared Service Center (Tele2 SSC) sadarbībā ar Snapshots.

Piemērotākās nozares sievietēm - finanses un grāmatvedība, medicīna un farmācija

Respondenti uzskata, ka atbilstošākās nozares sievietēm, kur strādāt, ir finanses un grāmatvedība (52%), medicīna un farmācija (49%), tūrisms, viesnīcu un ēdināšanas nozare (45%), kultūra un māksla (47%), tirdzniecība (37%), izglītība un zinātne (33%). Tikai 6% no visiem respondentiem atzina, ka IT joma ir piemērotāka darbam sievietēm. Būtiski, ka tieši vīrieši minējuši šo nozari par labu pretējam dzimumam, kamēr sievietes pašas ir daudz kritiskākas. Tāpat 36% respondentu norāda, ka visas profesijas ir vienlīdz piemērotas abiem dzimumiem.

Jāmin, ka būtiska loma viedokļa veidošanai par sievietes darbu IT nozarē ir respondentu personīgajai pieredzei. Tie respondenti (48%), kas pazīst kādu IT nozarē strādājošu sievieti, būtiski biežāk nekā sabiedrība kopumā sliecas noraidīt pieņēmumu, ka sekmīgai darbībai IT nozarei ir kas kopīgs ar personas dzimumu.

Tele2 SSC vadītājs Kims Leandersons (Kim Leandersson) atklāj: "Iegūtie pētījuma rezultāti parāda, ka sabiedrībā valda aizspriedumi par to, kādas nozares ir piemērotas sievietēm un kādas nav. IT nozare ir strauji augoša un tajā aizspriedumiem nav vietas." Tā, piemēram, Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes 2020. gadam liecina, ka Latvijā veidosies dabaszinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu nozaru speciālistu iztrūkums - kopumā pietrūks aptuveni 16000 darbinieku.

Pēc iedzīvotāju domām, divi būtiskākie iemesli, kas kavē sievietes studēt IT, ir sabiedrībā valdošie stereotipi par noteiktu nozaru piemērotību katram no dzimumiem (46%) un jauniešu zemā ieinteresētība apgūt IT (44%). Tāpat 27% respondentu norāda, ka sievietēm trūkst informācijas par iespējām studēt IT, bet 24% domā, ka IT kā profesija sievietēm ir pārāk sarežģīta.

Pētījuma rezultāti skaidri iezīmē tendenci, ka sievietēm piemērotas vai nepiemērotas profesijas kategorizē tieši vīrieši un lauku reģionos dzīvojošie. Tikai 26% stiprā dzimuma pārstāvju ir gatavi atzīt, ka sievietes spēj veiksmīgi darboties jebkurā profesijā. Arī lauku iedzīvotāji skeptiski attiecas pret sievietes piemērotību IT nozarei - tikai 29% no lauku iedzīvotājiem atzīst, ka sieviete var strādāt jebkurā profesijā.

Kā jau minēts, lai iedrošinātu meitenes apsvērt iespēju savu nākotnes karjeras ceļu saistīt ar kādu no eksakto zinātņu profesijām un parādītu IT nozares radošo pusi, Tele2 Shared Tele2 SSC jau otro gadu rīko pasākumu "Girls Make IT Happen". Pasākums norisināsies 27. aprīlī plkst. 15.00, "Birojnīcā", Rīgā, Dzirnavu iela 84 k-2, pasākumā aicināti piedalīties skolēni, studenti, nozares profesionāļi, u.c. interesenti.

Pētījums " Sievietes IT jomā Latvijā" tika veikts 2017. gada martā/ aprīlī un tajā piedalījās Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Kopumā tika aptaujāti 748 respondenti.