Daļa naudas nāks no Eiropas Sociālā fonda. Vienošanos par šādu pētījumu veikšanu parakstījusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, informē aģentūra Leta.

Pētījumi skars dažādus izglītības līmeņus, tajā skaitā izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, izglītības sistēmas indikatoru apzināšanu, mācību vides izpēti, zinātņu doktoru karjeras gaitu apzināšanu, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un personāla vadības modeļu efektivizāciju. Paredzams, ka pētījumos gūtie dati tiks izmantoti izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

Projektu īstenos IZM sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Centrālo statistiskas pārvaldi. Četrus starptautiskos pētījumus organizēs Eiropas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, bet vienu pētījumu Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija.